Metody dokumentowania praktyki zawodowej

Kwestia dokumentowania praktyki zawodowej jest zależna od tego, kiedy praktyka się obywała. W 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zmieniło wiele istotnych przepisów dotyczących tej kwestii (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Metody dokumentowania praktyki zawodowej

Obecnie wyróżnia się dwa podstawowe przypadki. Jeśli praktyka odbywała się po 25 września 2014 roku to jedyny dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki jest specjalne oświadczenie (program na komputer). Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Taki dokument musi być podpisany przez opiekuna praktyki zawodowej, czyli np. kierownika budowy (program na telefon).

Najważniejszym załącznikiem do oświadczenia jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. W tym dokumencie konieczne jest wyszczególnienie wszystkich prac, które kandydat na uprawnienia budowlane odbywał w ramach praktyki zawodowej. W przypadku praktyk, które miały miejsce przed 25 września 2014 roku, nadal istnieje możliwość ich zaliczenia (opinie o programie).

Wówczas jednak konieczne jest przedstawienie wypełnionej książki praktyki zawodowej, która ówcześnie była wymagana do dokumentowania praktyk. Książka praktyki zawodowej musi być zarejestrowana w okręgowej izby inżynierów – jeśli nie zostało to zrobione przed rozpoczęciem praktyk, to nie będzie możliwe zaliczenie praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Praktyka zawodowa za granicą

Jeśli praktyka zawodowa była odbywana za granicą, to należy ją udokumentować za pomocą zaświadczenia, które wydaje kierownik jednostki, w której praktykant wykonywał swoje obowiązki. Warto pamiętać, że od 25 września 2014 roku zniesiono obowiązek rejestrowania praktyk w izbach okręgowych (promocja 3 w 1).

Obecnie nie trzeba tego robić, natomiast konieczne jest pobranie wzorów dokumentów ze strony internetowej izby, a także zbieranie podpisów i pieczątek opiekunów. Każdy z opiekunów praktyki musi wypełnić oddzielnie własne oświadczenie, które potwierdza praktykę danego kandydata (program egzamin ustny). Do każdego oświadczenia trzeba dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !