Metody naprawy uszkodzonych stropów


Metody naprawy uszkodzonych stropów

 

Uszkodzony strop może doprowadzić do katastrofy budowlanej, dlatego po zauważeniu jakichkolwiek rys czy pęknięć, należy zwrócić się o pomoc do konstruktora, który przygotuje ekspertyzę konstrukcyjną i zaproponuje najskuteczniejsze metody naprawy. Jeśli rysy i pęknięcia są tylko powierzchowne, to można je zaszpachlować za pomocą np. cementu modyfikowanego polimerami. Przy głębszych pęknięciach wykonuje się iniekcje, czyli wstrzykiwanie specjalnej masy, która wypełnia pustą przestrzeń. Zdarza się, że przed zaszpachlowaniem pęknięcia należy dodatkowo zazbroić za pomocą siatki z włókna szklanego. Usterki występujące od spodu można ukryć pod okładziną podwieszanego sufitu.


Jeśli jednak przyczyną uszkodzeń jest nadmierne obciążenie stropu, to konieczne jest zmniejszenie jego ciężaru. Najlepiej po prostu usunąć ciężką wylewkę i podłogę, zastępując ją lekkimi deskami ułożonymi na wypoziomowanych legarach. Obciążenie można również zmniejszyć poprzez wyburzenie murowanych ścian działowych i zastąpienie ich ścianami o konstrukcji szkieletowej. Osłabiony strop można także wzmocnić. Zbyt mała nośność stropu może być efektem błędów wykonawczych, błędów projektanta lub zastosowania materiałów, które nie spełniają standardów określonych w projekcie. Stropy stare najczęściej wzmacnia się poprzez dospawanie dodatkowych belek oraz ponowne ułożenie podkładu podłogowego. Innym rozwiązaniem jest wykonanie nadlewki betonowej, która dodatkowo usztywni płytę. W tym wypadku należy wykonać nowe zbrojenie i połączyć je z istniejącym.


W sytuacji, gdy strop jest nadmiernie ugięty, można zdecydować się na jego odciążenie ze pomocą poparcia od spodu. Najczęściej są wówczas stosowane stalowe dwuetowniki, które montuje się prostopadle do belek stropowych. Są one osadzane w gniazdach znajdujących się w ścianach nośnych, pod samym sufitem. Niekiedy konstruktor może zalecić wykonanie całego rusztu stalowego pod stropem. Składa się on z belek biegnących poprzecznie i podłużnie. Podparcie mogą też zapewnić słupy i belki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami