Metody pracy równomiernej

Metody pracy równomiernej

Również okres wprowadzania na budowę metody pracy równomiernej, gdy brak jest zarówno kierownictwu jak i załodze odpowiedniego doświadczenia, może niejednokrotnie zmuszać do organizowania w ramach ciągów organizacyjnych rezerwowych działek, na których dokonuje się likwidacji pewnych wahań w wydajności robót. Powoduje to jednak równocześnie znaczne przedłużenie ogólnego czasu trwania robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Niejednokrotnie zdarza się, że jest niemożliwe organizowanie przebiegu poszczególnych lub wszystkich szczegółowych ciągów organizacyjnych w najbardziej pożądany sposób, tj. tak, aby wszystkie one zbudowane były z jednakowych cyklów t’. W tych przypadkach poszczególne lub wszystkie ciągi organizuje się jako oddzielne (samodzielne) ciągi organizacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oddzielne ciągi organizacyjne stosuje się wszędzie tam, gdzie wydajności poszczególnych brygad (najczęściej przy realizacji budowli jednokierunkowych) różnią się między sobą.
W przypadku np. gdy ruchoma kolumna robocza do wykonywania robót drogowego podtorza ziemnego jest tak sformowana, że jej wydajność jest większa od kolumny wykonującej nawierzchnię betonową, to nie byłoby słuszne, aby tę pierwszą zahamować w jej możliwościach pracy (uprawnienia budowlane).

W tych warunkach poszczególne ciągi organizacyjne są cykliczne (na wszystkich działkach), natomiast ogólny ciąg organizacyjny nie jest cykliczny, na skutek czego na działkach powstają przerwy.
Konieczność zastosowania organizacji opartej na zasadach pracy równomiernej przy budowie osiedla lub zespołu, złożonego z budynków jednego typu, jest szczególnie uzasadniona.
Organizując budowę takiego osiedla, należy traktować każdy budynek jako działkę”, składającą się na całość zespołu jakim jest osiedle. W tej właśnie nieozerwalności organizacyjnej budowy osiedla i potraktowaniu go jako jednolitego ciągu organizacyjnego leżą korzyści ekonomiczne takiej metody wykonania. Natomiast organizacja tradycyjna budowy osiedli wygląda raczej jak suma indywidualnych organizacji (program egzamin ustny).

Elementy ścian

Schematyczny przykład organizacji osiedla mieszkalnego złożonego z 12 domów jednego typu i jednakowej wielkości.
Rozpocząć od zaprojektowania harmonogramu jednego budynku osiedla metodą pracy równomiernej określając przy tym, który z procesów roboczych tego budynku stanowi zasadniczy proces roboczy. Przy budynkach murowanych takim zasadniczym procesem roboczym będzie wznoszenie murów, przy budowlach prefabrykowanych montaż głównych elementów obiektu, np. elementów ścian itd. Przypuśćmy, że ten zasadniczy proces, stosownie do harmonogramu, wykonywany jest W ciągu 18 dni roboczych (opinie o programie).

Równocześnie załóżmy przykładowo, że ogólny czas trwania robót na jednym obiekcie wynosi 54 dni, a przeciętna dzienna liczba robotników 55. Aby budowę takiego zespołu składającego się z 12 domów wykonać według zasad pracy równomiernej, trzeba dla wszystkich pozostałych procesów roboczych tegoż budynku, a przez to i dla wszystkich budynków osiedla, ustalić taki sam czas wykonania, jaki ustalono dla zasadniczego procesu roboczego jednego obiektu (segregator aktów prawnych).

Jest to całkowicie zrozumiałe, albowiem gdyby dla innych robót tego samego obiektu przyjęto czas wykonania krótszy od czasu procesu zasadniczego, to grupy robocze, które by je wcześniej wykonały, musiałyby oczekiwać bezczynnie na swoją kolej; z drugiej znowu strony, gdyby praca przy jakimś procesie roboczym miała trwać dłużej, niż czas procesu zasadniczego, to ta znowu grupa robocza byłaby opóźniona i zatrzymywała inne, podważając samą istotę metody organizacji pracy równomiernej.

Jednakże równocześnie przyznać należy, że przy wykonaniu budowy zdarzają się procesy robocze, których czas wykonania bywa krótszy od czasu procesu zasadniczego. W tym przypadku należy połączyć takie dwa lub trzy pokrewne procesy robocze i oddać je do wykonania jednej specjalnej grupie roboczej i znów wykonać te połączone roboty w tym samym czasie co i proces zasadniczy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !