Metody wzmacniania podpór oraz uszkodzenia

Metody wzmacniania podpór oraz uszkodzenia

Do uszkodzeń podpór można zaliczyć osiadania fundamentów, powierzchniową destrukcję 

betonu, miejscowe ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia itp. Naprawy ciosów i ław 

podłożyskowych będą polegały głównie na usunięciu uszkodzonych fragmentów, uzupełnieniu 

zbrojenia, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego stali oraz nowych warstw betonu. 

Naprawy rys i pęknięć najlepiej jest wykonać metodą iniekcji, a odtworzenie uszkodzeń 

powierzchni - wykonując powłoki metodą torkretowania, bądź stosując opaski lub płaszcze 

ochronne. Fundamenty bezpośrednie mogą być wzmacniane poprzez zwiększenie podstawy lub 

zastrzykami uszczelniającymi i wzmacniającymi podłoże gruntowe. Wzmacnianie fundamentów 

palowych może polegać na zastosowaniu dodatkowych pali, mikropali, ścian szczelinowych, 

zastrzyków, iniekcji strumieniowej, przypór na palach itp. Przy wzmacnianiu przyczółków można 

wykonać odciążenie parciem gruntu stosując np. stabilizację gruntu cementem (promocja 3  w 1). Masywne ściany podpór od grubości ok. 0,6 m wymagają dylatowania w odstępach ok. 10m ÷ 5m, w zależności od grubości ściany, w celu zabezpieczenia przed zarysowaniem wywołanym odkształceniami od skurczu betonu i wzrostu temperatury podczas twardnienia. Odstępy te można zwiększyć o ok. 50% stosując domieszki opóźniające czas wiązania mieszanki, cementy o niskim cieple hydratacji (LH), szczególnie cementy hutnicze (CEM III). W masywnych blokach fundamentowych mogą być stosowane i inne zabiegi jak etapowe betonowanie, schładzanie betonu itp. Do metalizacji stosuje się cynk (ewentualnie z dodatkiem aluminium) w środowisku oumiarkowanej agresywności lub aluminium (ewentualnie z dodatkiem magnezu) w środowisku o większej agresywności. Grubość powłoki przyjmuje się w granicach 150 - 300 mm. Powierzchnia przeznaczona do metalizacji musi być odtłuszczona, odpylona, oczyszczona i uszorstwiona piaskując lub śrutując. Natryskiwanie warstwy ochronnej należy rozpocząć bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni (maksimum po 4 godz. przy wilgotności powietrza do 65% i temperaturze powyżej 15 st.C), gdy wilgotność nie przekracza 85%, a temperatura jest wyższa o 3 st.C od temperatury punktu rosy. W celu zwiększenia trwałości bezpośrednio po zakończonym natryskowaniu stosuje się doszczelnienie poprzez nasycenie żywicami syntetycznymi oraz wykonuje się powłoki malarskie farbami z pyłem cynkowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami