Blog

14.03.2022

Miecz

W artykule znajdziesz:

Miecz

Miecz - pochyły pręt dźwigara lub więźby dachowej zmniejszający rozpiętość jętki lub płatwi przenoszący siły ściskające miecz - deska lub blacha o odpowiednim kształcie wypuszczana poniżej dna łodzi w celu zwiększenia płaszczyzny bocznego oporu. Miedzionikiel, nikielina - stop miedzi, w którym głównym składnikiem stopowym jest nikiel, (2 - 40%); poza tym mogą występować w nieznacznych ilościach krzem, aluminium, mangan i żelazo; m. odznacza się dużą plastycznością miedzioryt - technika graficzna wklęsła, polegająca na grawerowaniu rysunku wklęsłego za pomocą stalowych rylców na miedzianej płycie; płyta z wygrawerowanym rysunkiem służy do sporządzania odbitek; (2) odbitka rysunku wykonanego tą techniką. Miedziowanie - pokrywanie powłoką miedziową, np. metodą elektrolityczną, osadzania, natryskową (program uprawnienia budowlane na komputer).

Miedziowce - pierwiastki pierwszej grupy pobocznej układu okresowego: miedź, srebro, złoto miedź, Cu - pierwiastek chemiczny grupy pobocznej miedziowców w I grupie układu okresowego, liczba atomowa 29, o własnościach zasadowych; m. jest metalem o czerwonawym połysku, ciągliwym i kowalnym, po srebrze najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności; jest mniej szlachetna od złota i srebra, w wilgotnym powietrzu pokrywa się patyną; metaliczną m. stosuje się do wyrobu przewodów elektrycznych, pokrywania dachów, do budowy kotłów, rur kondensacyjnych i do stopów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Miedź beztlenowa - miedź o bardzo małej zawartości zanieczyszczeń, praktycznie wolna od tlenu (poniżej 0,003% ()2) i odtleniaczy (np. fosforu); stosowana na wysokowartościowe wyroby kablowe ze względu na podatność na wielokrotne przeginanie. Miedź elektrolityczna - miedź o bardzo wysokiej (>99,9% Cu) czystości otrzymywana metodą elektrolityczną (uprawnienia budowlane).

Miedź fosforowa

Miedź fosforowa - stop przejściowy miedzi z fosforem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów oraz jako dodatek stopowy miedź krzemowa - odl stop przejściowy miedzi z krzemem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów oraz jako dodatek stopowy miedź manganowa - odl. stop przejściowy miedzi z manganem, stosowany jako odtleniacz miedzi i jej stopów oraz jako dodatek stopowy miedź odlewnicza - miedź tlenowa otrzymywana przez przetopienie złomu o zawartości minimum 99% miedzi; stosowana na odlewy kształtowe z miedzi i stopów miedzi (program egzamin ustny).

Miedź rodzima - miedź występująca w stanic wolnym, niekiedy z domieszkami żelaza, srebra lub złota (do 2 - 3%). Miedź stopowa - stop miedzi do przeróbki plastycznej, w którym zawartość głównego składnika stopowego najczęściej nic przekracza 2%; do znormalizowanych gatunków m.s. należą np. miedź chromowa, cynowa, kadmowa, manganowa, srebrowa i inne (opinie o programie).

Miejsce geometryczne - zbiór wszystkich punktów przestrzeni posiadających pewną wspólną własność. Miejsce pozorne - punkt sfery niebieskiej określony przez współrzędne pozorne miejsce prawdziwe - punkt sfery niebieskiej określony przez współrzędne prawdziwe miejsce robocze (na budowie) - obszar przylegający bezpośrednio do realizowanego odcinka budowy, zajęty przez jednego robotnika lub zespół roboczy w czasie wykonywania robót miejsce średnie - punkt sfery niebieskiej określony przez współrzędne średnie miejsce zerowe (drogi) - miejsce, w którym droga przechodzi z nasypu do przekopu lub odwrotnie (segregator aktów prawnych).

Mielenie - obróbka rozdrabniająca charakteryzująca się miażdżącym działaniem elementów roboczych (kul, tarcz odpowiednio naciętych, walców), w wyniku którego otrzymuje się ziarno bardzo drobne.

Mielizna - wzniesienie dna morza, rzeki zbliżone do powierzchni wody na tyle, że uniemożliwia to żeglugę statkom mielniki - elementy mielące (np. kule lub walce stalowe, otoczaki) stosowane w młynach bębnowych; działają przez uderzanie i ścieranie materiału mielonego przy ruchu obrotowym bębna; rodzajem m. są cylpepsy i helipepsy miernictwo - geodezja (niższa) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami