Blog

06.02.2019

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera i jak go uzyskać?

W artykule znajdziesz:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co zawiera i jak go uzyskać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym tworzonym przez radę gminy lub miasta (program na komputer). Znajdują się w nim szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz jego użytkowego przeznaczenia. Co ważne, dokument ten może zmieniać się co kilka lat, co dla wielu inwestorów jest sytuacją dość kłopotliwą (program na telefon). Z tego właśnie względu należy przed rozpoczęciem robót zapoznać się z warunkami planu miejscowego, a także dowiedzieć się, czy w najbliższym czasie będą w nim wprowadzane jakieś modyfikacje (program na egzamin ustny).

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument jawny


Dokument składa się z części graficznej oraz opisowej (promocja 3 w 1). Najważniejsze kwestie, które są w nim zawarte, to:
• przeznaczenie terenu wskazanej działki budowlanej,
• przeznaczenie użytkowe terenów okolicznych,
• minimalna wielkość działki, na której można wybudować dom jednorodzinny,
• maksymalna wielkość domu jednorodzinnego,
• wymagania dotyczące kształtu dachu, kubatury budynku czy rodzaju pokrycia dachowego,
• dopuszczalne sposoby podłączenia mediów i ścieków,
• dopuszczalne usytuowanie budynku względem drogi,
• planowane prace związane z budową dróg w pobliżu działki,
• planowane inne prace budowlane w okolicach działki,
• umiejscowienie terenów, które przeznaczone są do realizacji celów publicznych,
• szczegółowe warunki zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeby prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony środowiska (segregator).
Plan zagospodarowania przestrzennego może być wykonany w sposób ogólny lub szczegółowy. W przypadku planu ogólnego dopuszczalna jest większa dowolność w zakresie interpretacji znajdujących się w nim przepisów. W nowszych dokumentach zwykle znajduje się więcej szczegółowych wytycznych, dlatego wymagają one dokładnej analizy oraz oceny, czy na danej działce opłaca się realizować inwestycję (opinie). Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument jawny, który można obejrzeć w urzędzie gminy lub miasta. Nie trzeba więc być właścicielem działki, aby móc ocenić jej przydatność jeszcze przed zakupem.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami