Miękkie kamienie

 

Miękkie kamienie

W miękkich kamieniach przecinanie nawet grubych płyt do 20 cm może się odbywać na całej grubości od raz (uprawnienia budowlane)u. Przy twardych kamieniach, np. granitach, piła powinna się zagłębiać przy jednym posuwie nie więcej niż na 5 cm.

Szybkość piłowania jest stosunkowo bardzo znaczna. Nawet w twardym materiale piła posuwa się z szybkością ok. 15 cm/min (program na telefon).

Duże maszyny z piłami tarczowymi, stosowane w większych zakładach przemysłowych do przepiłowywania brył kamieni miękkich i średnio- twardych, zaopatrzone są w jedną lub dwie tarcze okrągłe o średnicy 0,9-=-2,5 m. Tarcze są stalowe z małymi diamentami lub ziarnami karborundu, umocowanymi co 1—1,5 cm w specjalnych gniazdkach na obwodzie tarczy (program na komputer).

Takie piły pracują przy polewaniu przecieranych miejsc wodą, ale bez podsypywania piaskiem. Ostatnio zastosowano za granicą maszyny z tarczami o średnicy 3,6 m zaopatrzonymi na obwodzie w wymienne zęby stalowe.

Maszyny te pracują z zastosowaniem piasku stalowego do przecierania.

Tarcze mogą być ustawiane na różnej wysokości i w różnej odległości od siebie zależnie od wymiarów kamienia i odstępów między przecieranymi płaszczyznami (program egzamin ustny).

Wyrabianie żłobków

Kamień posuwa się automatycznie, gdyż jest umieszczony na płycie przesuwającej się na kółkach. Może być również stosowane urządzenie ze stołem obracanym dookoła osi pionowej, co umożliwia piłowanie kamieni w różnych kierunkach bez zdejmowania ich ze stołu (opinie o programie). Prócz tych maszyn stosowane są również maszyny do wyrabiania żłobków, specjalnych profili itp (segregator aktów prawnych). Obróbka narzędziami kamieniarskimi, następująca po obróbce półczystej, nadającą wyrobowi kształt i powierzchnie dokładnie wyrównane, jest tzw. obróbką czystą. Aby otrzymać powierzchnię kamienia zupełnie gładką na podobieństwo struganej deski, poddaje się wyrób spod piły lub po obróbce czystej tak zwanemu szlifowaniu, tj. wygładzaniu za pomocą gładzideł z podsypywaniem proszków i zwilżaniem. Gładzidła mogą być ręczne i mechaniczne.

Gładzidła ręczne są wyrabiane z twardego drobnoziarnistego piaskowca w postaci bloków, które się osadza w uchwytach. Gładzidła te mają zastosowanie do miękkich kamieni (promocja 3 w 1)..

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !