Specjalizacje uprawnień budowlanych


Specjalizacje uprawnień budowlanych

Niektóre ze specjalności uprawnień budowlanych są dodatkowo podzielone na specjalizacje. Według poprzednio obowiązujących przepisów specjalizacje były wyodrębniane w trybie egzaminacyjnym. Osoba, która chciała uzyskać konkretną specjalizację, musiała zdawać egzamin podobny do tego, który zdaje się w celu uzyskania uprawnień budowlanych. Obecnie specjalizacje są wyodrębniane w trybie administracyjnym. Oznacza to, że osoba, które ubiega się o nadanie specjalizacji, musi udokumentować 5-letnią praktykę zawodową w zakresie posiadanych uprawnień i specjalizacji, o którą występuje. Specjalizacja nadawana jest w trybie zwykłego postępowania administracyjnego.

 

Oferta: W naszej ofercie znajdą Państwo kompletny program do nauki na uprawnienia budowlane w postaci programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 na komputer oraz na telefon. W każdej z tych wersji programów znajduje się tryb Egzamin Ustny 2018, w którym znajdują się pytania z opracowanymi odpowiedziami (pytania z poprzednich lat oraz pytania specjalnie dedykowane na przyszłe sesje egzaminacyjne). Każdy z naszych użytkowników w 100% sposób może przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

 

Jakie specjalizacje są możliwe do wyodrębnienia?

Obecnie każda osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, może wystąpić o nadanie specjalizacji. Według przepisów możliwe jest wyodrębnienie następujących specjalizacji:
• w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – geotechnika, obiekty budowlane budownictwa ogólnego, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych, budowle wysokościowe, rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – śródlądowe budowle hydrotechniczne, morskie budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków, melioracje wodne,
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45kV; sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych; trakcje elektryczne,
• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych – sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne; sieci, instalacje i urządzenia gazowe; sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
Nie ma wydzielonych specjalizacji dla specjalności mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, drogowej oraz sieci telekomunikacyjnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !