Mieszalnik

Mieszalnik
Mieszalnik

Jako urządzenie wsypowe suchych składników mieszanki najczęściej stosowany jest podnoszony kosz przesuwany po prowadnicach lub znacznie rzadziej - kosz stały. Wreszcie w tych przypadkach, gdy betoniarka używana jest do robót wymagających stałego przesuwania (roboty drogowe) stosowany bywa również kosz unoszony, który dla wysypania swej zawartości dokonuje obrotu po odcinku koła, przy czym punkt obrotu znajduje się przy otworze wsypowym mieszalnika (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jako urządzenie zasilające w wodę służy zazwyczaj zbiornik wodny z ręcznym lub automatycznym działaniem, albo coraz częściej w nowych rozwiązaniach stosuje się zasilnie w wodę za pomocą wodomierza przepływowego.

Mieszalnik jest naczyniem z jednym lub dwoma otworami, w którym odbywa się mieszanie suchych składników z wodą; mieszalnik może mieć jedną lub dwie osie obrotu, przy czym w tym ostatnim przypadku wokół jednej osi dokonuje się mieszanie składników, a wokół drugiej opróżnianie mieszalnika z gotowej mieszanki betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Urządzenie wysypowe służy do opróżniania mieszalnika z gotowej mieszanki, co zależnie od konstrukcji betoniarki dokonywane być może w różny sposób: np. przez ruch wsteczny mieszalnika jednoosiowego dwuotworowego w stosunku do ruchu mającego na celu mieszanie składników, przez przechylanie mieszalnika dwuosiowego lub gdy mieszalnik ma jeden otwór - przez wywracanie go, przez wprowadzenie do wnętrza mieszalnika jednoosiowego rynny odbierającej itd. Wsypywanie składników do betoniarek stałych odbywa się z reguły za pomocą silosów i urządzeń dozujących (uprawnienia budowlane).

Mechanizm napędowy

Mechanizm napędowy służy do napędzania wszystkich mechanizmów ruchu związanych z działaniem betoniarki, a przede wszystkim podnoszenia lub unoszenia kosza wsypowego, obrotów mieszalnika, czasami podnoszenia gotowej mieszanki w wyciągach pionowych własną wciągarką (np. przy betoniarce typu „Pionier” o pojemności 250 1), do uruchamiania łopaty mechanicznej przy dosuwaniu kruszywa do kosza betoniarki itd. Do napędu mechanizmów betoniarek stosowane są najczęściej silniki elektryczne rzadziej spalinowe (program egzamin ustny).

Sterowanie mechanizmami betoniarek odbywa się w większości przykładów dźwigniami ręcznymi; obecnie w nowszych konstrukcjach przechodzi się na sterowanie elektryczne lub hydrauliczne. Jako przykład betoniarki wolnospadowcj okresowej może służyć betoniarka typu BWE 400 (opinie o programie). Jest to betoniarka produkcji krajowej o pojemności roboczej 400 1, jednoosiowa, dwuotworowa, przy czym jeden otwór służy do wsypywania suchych składników mieszanki, a drugi do wysypywania gotowej mieszanki. Mieszalnik 1 obraca się zarówno w czasie mieszania składników, jak i opróżniania w jednym kierunku. Na zewnętrznej powierzchni mieszalnika przytwierdzony jest wieniec zębaty 3 (zakryty blachą ochronną).

Mieszalnik utrzymuje się w swym położeniu za pośrednictwem dwóch pierścieni bocznych 2 na czterech kołach tocznych 5, których łożyska umocowane są do ramy betoniarki. Opróżnianie betoniarki odbywa się przez wprowadzenie do wnętrza mieszalnika koryta wyładowczego 6 (segregator aktów prawnych). Wsypywanie suchych składników do mieszalnika odbywa się za pomocą kosza wsypowego 7, unoszonego za pomocą dwóch linek 8, nawijanych na małe bębny linowe 9.

Bębny linowe 9 napędzane są za pomocą silnika 13 betoniarki poprzez duży bęben linowy 10 oraz bęben wciągarki 12. Sprzęgła napędu mieszalnika oraz wciągarki podnoszącej kosz sterowane są za pomocą dwóch dźwigni ręcznych 14; koło pokrętne 15 służy do przechylania koryta wyładowczego 6 (promocja 3 w 1). Odmierzanie wody odbywa się za pomocą automatycznego odmierzacza 16.Odmierzanie składników suchych odbywa się ręcznie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !