Mieszalnik

Mieszalnik

Mieszalnik utrzymuje się w swym położeniu za pośrednictwem dwóch pierścieni bocznych na czterech kołach tocznych 5, których łożyska umocowane są do ramy nośnej betoniarki (program uprawnienia budowlane na komputer). Opróżnianie betoniarki odbywa się przez wprowadzenie do wnętrza mieszalnika rynny wyładowczej.

Wsypywanie suchych składników do mieszalnika odbywa się za pomocą kosza wsypowego (wywrotnego), unoszonego za pomocą dwóch linek, nawijanych na małe bębny linowe. Bębny linowe napędzane są za pomocą silnika i betoniarki poprzez duży bęben linowy z liną napędu oraz bęben wciągarki Sprzęgła napędu mieszalnika oraz wciągarki podnoszącej kosz sterowane są za pomocą dwóch dźwigni ręcznych. Koło pokrętne służy do przechylania Schemat konstrukcji betoniarki BWS-400 (objaśnienia w tekście) rynny wyładowczej. Dozowanie wody odbywa się za pomocą automatycznego odmierzacza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Odmierzanie składników suchych odbywać się może metodą objętościową lub przy zastosowaniu dozowników wagowych. Do ciekawszych rozwiązań konstrukcyjnych można zaliczyć betoniarki wolno- spadowe (jednoosiowe, dwuotworowe) cichobieżne z napędem od kół ogumionych, na których obraca się mieszalnik. Zestaw kół bliźniaczych na dwóch osiach napędzany jest silnikiem elektrycznym poprzez reduktor. Betoniarki wolnospadowe stałe. Przykładem betoniarki wolno- spadowej o pracy okresowej może być betoniarka BWE-1200 produkcji krajowej, o pojemności roboczej mieszalnika 1200 (uprawnienia budowlane). Jest to betoniarka walcowa z rynną stałą, umieszczona na fundamencie.

Betoniarka BWE-1200 składa się z następujących zespołów: napędu 1, mieszalnika 2, urządzenia zasilającego w wodę 3, kosza wsypowego 4, urządzenia wysypowego 5, ramy stałej 6, mechanizmu blokowania 7, instalacji elektrycznej 8. Mieszalnik typu walcowego nieprzechylny dwuotworowy o jednej osi obrotu wykonany jest z blachy stalowej i wyposażony w przymocowane do ścian wewnętrznych łopatki (program egzamin ustny).

Napełnianie i opróżnianie

Do zewnętrznej części płaszcza mieszalnika przyspawany jest jednolity wieniec zębaty, z dwoma pierścieniami tocznymi. Mieszalnik obraca się zawsze w jednym kierunku dookoła swojej osi poziomej. Spoczywa on na czterech rolkach nośnych ułożyskowanych tocznie.

Opróżnianie mieszalnika z masy betonowej następuje przez wprowadzenie do wnętrza bębna rynny wysypowej, na którą spada masa z łopatak obracającego się mieszalnika. Urządzenie zasilające w wodę zapewnia ścisłe dozowanie potrzebnej ilości wody. Do kontrolowania poziomu wody w zbiorniku służy wodomierz. Napełnianie i opróżnianie zbiornika wody odbywa się przez zawór trójprzelotowy. Sterowanie zaworu jest dźwigniowe (opinie o programie).
Urządzenie wsypowe umożliwiające podanie suchych składników do mieszalników obejmuje: kosz wsypowy stały z pokrywą, przesłoną i wibratorem. Wibrator z napędem od silnika elektrycznego o mocy 0,6 kW i 2860 obr./min ułatwia zsuwanie się materiałów sypkich z kosza do mieszalnika.

Kosz wsypowy stały jest spawany z blachy stalowej i przymocowany śrubami i podkładkami gumowymi do ceowników z górnej części ramy. Urządzenie wysypowe służy do wysypywania masy betonowej z mieszalnika przez wprowadzenie do wnętrza bębna rynny wysypowej, na którą spada masa z łopatek obracającego się mieszalnika (segregator aktów prawnych). Po wprowadzeniu rynny do mieszalnika masa betonowa wysypuje się bezpośrednio na podstawione środki transportowe lub do zasobników, z których się ją pobiera.

Do nowoczesnych rozwiązań betoniarek wolnospadowych stałych zaliczyć można betoniarkę produkcji francuskiej typu „Richier” o pojemności roboczej mieszalnika 2000 1. Napęd z silnika elektrycznego wprawia w ruch obrotowy mieszalnik za pomocą wieńca zębatego (w obudowie) (promocja 3 w 1). Mieszalnik spoczywa na czterech kołach metalowych ułożyskowanyeh tocznie. Całość konstrukcji betoniarki usytuowana jest na ramie, która usztywnia równocześnie wszystkie elementy - zespoły robocze i napędowe - oraz stanowi podstawę betoniarki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !