Blog

Krzyżak zdjęcie nr 10
07.12.2021

Mieszanie bezpośrednie

W artykule znajdziesz:

Mieszanie bezpośrednie

Krzyżak zdjęcie nr 11
Mieszanie bezpośrednie

Mieszanie bezpośrednie pasty HCH z naftenianem kobaltu jest niedopuszczalne i grozi wybuchem.
Folia izolacyjna otrzymywana jest metodą kalandrowania z suspensyjnego polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów i stabilizatorów.
Wymiary folii: grubość - 0,8 mm, szerokość - 1,20 m, długość - nie mniejsza niż 20 m, ciężar lm2 - 1,10 kG,
Właściwości folii ze zmiękczonego polichlorku winylu (wg badań ITB 1967) są następujące: nasiąkliwość w wodzie - 0,1-h0,2 mg/cm2, wytrzymałość na rozciąganie - ok. 150 kG/cm2, wydłużenie względne przy zerwaniu - ok. 220%, wytrzymałość na rozdzieranie - ok. 65 kG/cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Folia jest sprawdzana na szczelność przez producenta. Folia wykazuje dobrą odporność chemiczną w następujących środowiskach agresywnych (o temp. 20°C): rozcieńczone i o średnim stężeniu kwasy organiczne i mineralne (10- -procentowy kwas azotowy, 10-procentowy kwas solny, 5-30-procentowy kwas siarkowy, 5-procentowy kwas octowy), rozcieńczone i o średnim stężeniu alkalia (2-procentowy roztwór węglanu sodu, 1- i 10-procentowy roztwór ługu sodowego), a także woda destylowana, 3-procentowa woda utleniona, 20-procentowy roztwór chlorku sodu i 10-procentowy roztwór podchlorynu sodu. Folia jest mniej odporna na 40-procentowy kwas chromowy, 50-procentowy kwas octowy, 25-procentowy amoniak oraz olej maszynowy.

Folia wykazuje brak odporności na stężony kwas siarkowy, 5-procentowy roztwór fenolu, aceton, benzynę, benzen, toluen, czterochlorek węgla, alkohol etylowy, naftę, solwentnaftę i oleje roślinne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Folię izolacyjną z polichlorku winylu stosuje się w zabezpieczeniach antykorozyjnych jako izolację ciągłą pod wykładziny ceramiczne na kitach chemoodpornych. Folię stosuje się w obiektach narażonych na działanie wody, roztworów soli oraz ługów, kwasów organicznych i mineralnych rozcieńczonych i o średnim stężeniu. Temperatura środowisk nie powinna przekraczać +40°C.
Folii nie należy stosować w przypadku występowania rozpuszczalników organicznych, tłuszczów i olejów, a także stężonych kwasów i alkaliów oraz środowisk o podwyższonych temperaturach (uprawnienia budowlane).

Chemoodporność folii

Folię przykleja się do podłoża betonowego klejem Winilep W. Arkusze folii łączy się ze sobą „na zakładki” o szerokości ok. 5 cm za pomocą kleju winylowego PC-3 lub kleju do rur z PCW nr 7 (program egzamin ustny).
Przy klejeniu folii PCW klejami rozpuszczalnikowymi należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Kleje są materiałami łatwopalnymi i toksycznymi. Miejsca pracy należy dobrze wentylować.
Do mniej odpowiedzialnych izolacji chemoodpornych można stosować folię z polichlorku winylu emulsyjnego, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Folię tę można również stosować jako izolację przeciwolejową (oleje mineralne) (opinie o programie).

Właściwości folii z polichlorku winylu emulsyjnego o grubości 2 mm są (wg badań ITB) następujące: ciężar 1 m 2,5 kG, nasiąkliwość w wodzie - ok. 0,7 mg/cm , wytrzymałość na rozciąganie - ok. 150 kG/cm2, wydłużenie względne przy zerwaniu - ok. 160%, wytrzymałość na rozdzieranie - ok. 60 kG/cm (segregator aktów prawnych).
Chemoodporność folii z polichlorku winylu emulsyjnego jest na ogół niższa niż folii z polichlorku winylu suspensyjnego, a odporność na oleje mineralne jest wyższa.
Folię opanolową otrzymuje się przez skalandrowanie wstępnie przygotowanej na walcach mieszanki z importowanego poliizobutylenu z sadzą i innymi dodatkami.
Folia jest produkowana o grubości 1,5-2 mm, szerokości 1,00 m, w kolorze czarnym 2K

Według badań ITB folia o grubości 1,5-1,6 mm posiada następujące właściwości: masa właściwa - 1,25 g/cm , wytrzymałość na rozrywanie - 22 kG/cm2, wydłużenia przy rozrywaniu - ok. 900%, nasiąkliwość powierzchniowa (po 24 godz. w wodzie) - 0,03 mg/cm2 (promocja 3 w 1).
Folia opanolowa jest produktem nieznormalizowanym, nie badanym fabrycznie na szczelność, posiada wady w postaci pęcherzy powietrznych i dziur.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Krzyżak zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Krzyżak zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Krzyżak zdjęcie nr 16 Krzyżak zdjęcie nr 17 Krzyżak zdjęcie nr 18
Krzyżak zdjęcie nr 19
Krzyżak zdjęcie nr 20 Krzyżak zdjęcie nr 21 Krzyżak zdjęcie nr 22
Krzyżak zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krzyżak zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krzyżak zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Krzyżak zdjęcie nr 32 Krzyżak zdjęcie nr 33 Krzyżak zdjęcie nr 34
Krzyżak zdjęcie nr 35
Krzyżak zdjęcie nr 36 Krzyżak zdjęcie nr 37 Krzyżak zdjęcie nr 38
Krzyżak zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Krzyżak zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Krzyżak zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami