Mieszanie bezpośrednie

Mieszanie bezpośrednie

Mieszanie bezpośrednie pasty HCH z naftenianem kobaltu jest niedopuszczalne i grozi wybuchem.
Folia izolacyjna otrzymywana jest metodą kalandrowania z suspensyjnego polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów i stabilizatorów.
Wymiary folii: grubość - 0,8 mm, szerokość - 1,20 m, długość - nie mniejsza niż 20 m, ciężar lm2 - 1,10 kG,
Właściwości folii ze zmiękczonego polichlorku winylu (wg badań ITB 1967) są następujące: nasiąkliwość w wodzie - 0,1-h0,2 mg/cm2, wytrzymałość na rozciąganie - ok. 150 kG/cm2, wydłużenie względne przy zerwaniu - ok. 220%, wytrzymałość na rozdzieranie - ok. 65 kG/cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Folia jest sprawdzana na szczelność przez producenta. Folia wykazuje dobrą odporność chemiczną w następujących środowiskach agresywnych (o temp. 20°C): rozcieńczone i o średnim stężeniu kwasy organiczne i mineralne (10- -procentowy kwas azotowy, 10-procentowy kwas solny, 5-30-procentowy kwas siarkowy, 5-procentowy kwas octowy), rozcieńczone i o średnim stężeniu alkalia (2-procentowy roztwór węglanu sodu, 1- i 10-procentowy roztwór ługu sodowego), a także woda destylowana, 3-procentowa woda utleniona, 20-procentowy roztwór chlorku sodu i 10-procentowy roztwór podchlorynu sodu. Folia jest mniej odporna na 40-procentowy kwas chromowy, 50-procentowy kwas octowy, 25-procentowy amoniak oraz olej maszynowy.

Folia wykazuje brak odporności na stężony kwas siarkowy, 5-procentowy roztwór fenolu, aceton, benzynę, benzen, toluen, czterochlorek węgla, alkohol etylowy, naftę, solwentnaftę i oleje roślinne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Folię izolacyjną z polichlorku winylu stosuje się w zabezpieczeniach antykorozyjnych jako izolację ciągłą pod wykładziny ceramiczne na kitach chemoodpornych. Folię stosuje się w obiektach narażonych na działanie wody, roztworów soli oraz ługów, kwasów organicznych i mineralnych rozcieńczonych i o średnim stężeniu. Temperatura środowisk nie powinna przekraczać +40°C.
Folii nie należy stosować w przypadku występowania rozpuszczalników organicznych, tłuszczów i olejów, a także stężonych kwasów i alkaliów oraz środowisk o podwyższonych temperaturach (uprawnienia budowlane).

Chemoodporność folii

Folię przykleja się do podłoża betonowego klejem Winilep W. Arkusze folii łączy się ze sobą „na zakładki” o szerokości ok. 5 cm za pomocą kleju winylowego PC-3 lub kleju do rur z PCW nr 7 (program egzamin ustny).
Przy klejeniu folii PCW klejami rozpuszczalnikowymi należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Kleje są materiałami łatwopalnymi i toksycznymi. Miejsca pracy należy dobrze wentylować.
Do mniej odpowiedzialnych izolacji chemoodpornych można stosować folię z polichlorku winylu emulsyjnego, o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Folię tę można również stosować jako izolację przeciwolejową (oleje mineralne) (opinie o programie).

Właściwości folii z polichlorku winylu emulsyjnego o grubości 2 mm są (wg badań ITB) następujące: ciężar 1 m 2,5 kG, nasiąkliwość w wodzie - ok. 0,7 mg/cm , wytrzymałość na rozciąganie - ok. 150 kG/cm2, wydłużenie względne przy zerwaniu - ok. 160%, wytrzymałość na rozdzieranie - ok. 60 kG/cm (segregator aktów prawnych).
Chemoodporność folii z polichlorku winylu emulsyjnego jest na ogół niższa niż folii z polichlorku winylu suspensyjnego, a odporność na oleje mineralne jest wyższa.
Folię opanolową otrzymuje się przez skalandrowanie wstępnie przygotowanej na walcach mieszanki z importowanego poliizobutylenu z sadzą i innymi dodatkami.
Folia jest produkowana o grubości 1,5-2 mm, szerokości 1,00 m, w kolorze czarnym 2K

Według badań ITB folia o grubości 1,5-1,6 mm posiada następujące właściwości: masa właściwa - 1,25 g/cm , wytrzymałość na rozrywanie - 22 kG/cm2, wydłużenia przy rozrywaniu - ok. 900%, nasiąkliwość powierzchniowa (po 24 godz. w wodzie) - 0,03 mg/cm2 (promocja 3 w 1).
Folia opanolowa jest produktem nieznormalizowanym, nie badanym fabrycznie na szczelność, posiada wady w postaci pęcherzy powietrznych i dziur.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !