Blog

Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 10
09.01.2020

Minimalne grubości ścian

W artykule znajdziesz:

Minimalne grubości ścian

Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 11
Minimalne grubości ścian

Minimalne grubości ścian, w zależności od marki betonu i sposobu podparcia krawędzi, dla budynków o wysokości kondygnacji hk 3,0 m (uprawnienia budowlane).
Drugą przesłankę dla określenia grubości ścian stanowią względy wyko W ścianach monolitycznych nadproża okienne i drzwiowe do rozpiętości 1,20 m można pozostawić nieuzbrojone, jeśli ich wysokość wynosi nie mniej niż 30 cm dla nadproży nieobciążonych stropami i 40 cm — dla nadproży obciążonych stropami.
Betonowanie nadproży należy wykonywać równocześnie z betonowaniem ścian (program na telefon).
Wysokość nadproża liczy się od górnej powierzchni stropu, w przypadku zaś stropów belkowych lub prefabrykowanych — tylko od dolnej powierzchni stropu (program na komputer).
Nadproża nad otworami o szerokości powyżej 1,50 m w ścianach z betonu jamistego należy wykonywać z betonu zwykłego marki co najmniej 110 ze zbrojeniem wkładkami stalowymi. Zbrojenie w betonach jamistych należy zabezpieczać przed korozją przez otulenie zaprawą cementową 1 :2 o grubości warstwy 2 cm (program egzamin ustny).

W konstrukcjach monolitycznych mogą powstawać naprężenia wewnętrzne wywołane zmianami temperatury, skurczem betonu w czasie oraz nierównomiernymi obciążeniami ścian i osiadaniem fundamentów. Wielkość naprężeń wewnętrznych, wywołanych wyżej przytoczonymi czynnikami, może przekraczać wytrzymałość betonów na rozciąganie (szczególnie w przypadku betonów lekkich). Aby zapobiec powstawaniu rys w ścianach, wprowadza się z jednej strony przerwy dylatacyjne, dzielące całą długość budynku na niezależnie odkształcające się części, a poza tym wszystkie ściany nośne i usztywniające powinny mieć ciągłe wieńce w poziomie stropów, zbrojone czterema prętami stalowymi (opinie o programie). Należy zapewnić ciągłość wieńców, nie przecinając ich otworami itp.

 

Naroża otworów okiennych

Miejscem szczególnie podatnym na powstawanie rys są dolne naroża otworów okiennych (miejsca koncentracji naprężeń) (segregator aktów prawnych). Dla zabezpieczenia naroży otworów przed rysami należy również stosować w tym poziome (pod podokiennikami) zbrojenie, w posuń dwu wkładek, średnicy 10 mm, występujących poza krawędź otworu : najmniej 0,5 m.
Zmiany temperatury, w zależności od usytuowania elementów i rodzą;. betonu, przyjmuje się jak niżej:
— dla elementów na wolnym powietrzu — ochłodzenie i ogrzana o 20°C,
— dla elementów w pomieszczeniach zamkniętych — ochłodzenie i ogrzanie o 10°C (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 16 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 17 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 18
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 19
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 20 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 21 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 22
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 32 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 33 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 34
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 35
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 36 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 37 Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 38
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drzwi komody sosnowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami