Blog

Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 10
30.05.2018

Mistrzowie i technicy budownictwa

W artykule znajdziesz:

Mistrzowie i technicy budownictwa

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku. Ich terminy są ustalane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Sesja wiosenna zwykle jest w maju a jesienna w listopadzie (program na komputer). Wszyscy zdający piszą test w tym samym dniu. Uprawnienia można zdobyć w 10 specjalizacjach:

• architektonicznej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• drogowej,

• mostowej,• kolejowej,

• wyburzeniowej,

• telekomunikacyjnej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• inżynieryjnej hydrotechnicznej. Uprawnienia ograniczone mogą zdobyć nie tylko inżynierowie budownictwa, ale także mistrzowie i technicy budownictwa (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 11
Mistrzowie i technicy budownictwa

Najbardziej obszerne są egzaminy pisemne na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na egzamin ustny). Test składa się z 90 pytań, przy czym 63 z nich dotyczą prawa budowanego, ustaw odpowiadających zakresowi specjalności i aktów wykonawczych, 18 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 9 postępowania administracyjnego. Kandydat ma na rozwiązanie testu 135 minut i musi odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 68 pytań (promocja 3 w 1). Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań, z czego 53 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 15 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 7 postępowania administracyjnego. Test trwa 115 minut, a kandydat musi udzielić przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi (segregator)Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 60 pytań, z czego 42 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 12 dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 6 postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 90 minut, a do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 45 pytań (opinie)Test na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań, z czego 32 związane są z prawem budowlanym i przepisami związanymi, 9 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 4 postępowania administracyjnego. Kandydat musi odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 34 pytania, a cały egzamin trwa 70 minut.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 16 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 17 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 18
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 19
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 20 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 21 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 22
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 32 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 33 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 34
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 35
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 36 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 37 Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 38
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami