Mistrzowie i technicy budownictwa

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku. Ich terminy są ustalane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Sesja wiosenna zwykle jest w maju a jesienna w listopadzie (program na komputer). Wszyscy zdający piszą test w tym samym dniu. Uprawnienia można zdobyć w 10 specjalizacjach:

• architektonicznej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• drogowej,

• mostowej,• kolejowej,

• wyburzeniowej,

• telekomunikacyjnej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• inżynieryjnej hydrotechnicznej. Uprawnienia ograniczone mogą zdobyć nie tylko inżynierowie budownictwa, ale także mistrzowie i technicy budownictwa (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Mistrzowie i technicy budownictwa

Najbardziej obszerne są egzaminy pisemne na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na egzamin ustny). Test składa się z 90 pytań, przy czym 63 z nich dotyczą prawa budowanego, ustaw odpowiadających zakresowi specjalności i aktów wykonawczych, 18 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 9 postępowania administracyjnego. Kandydat ma na rozwiązanie testu 135 minut i musi odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 68 pytań (promocja 3 w 1). Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań, z czego 53 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 15 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 7 postępowania administracyjnego. Test trwa 115 minut, a kandydat musi udzielić przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi (segregator)Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 60 pytań, z czego 42 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 12 dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 6 postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 90 minut, a do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 45 pytań (opinie)Test na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań, z czego 32 związane są z prawem budowlanym i przepisami związanymi, 9 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 4 postępowania administracyjnego. Kandydat musi odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 34 pytania, a cały egzamin trwa 70 minut.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !