Mistrzowie i technicy budownictwa

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku. Ich terminy są ustalane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Sesja wiosenna zwykle jest w maju a jesienna w listopadzie (program na komputer). Wszyscy zdający piszą test w tym samym dniu. Uprawnienia można zdobyć w 10 specjalizacjach:

• architektonicznej,

• konstrukcyjno-budowlanej,

• drogowej,

• mostowej,• kolejowej,

• wyburzeniowej,

• telekomunikacyjnej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

• inżynieryjnej hydrotechnicznej. Uprawnienia ograniczone mogą zdobyć nie tylko inżynierowie budownictwa, ale także mistrzowie i technicy budownictwa (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Mistrzowie i technicy budownictwa

Najbardziej obszerne są egzaminy pisemne na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na egzamin ustny). Test składa się z 90 pytań, przy czym 63 z nich dotyczą prawa budowanego, ustaw odpowiadających zakresowi specjalności i aktów wykonawczych, 18 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 9 postępowania administracyjnego. Kandydat ma na rozwiązanie testu 135 minut i musi odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 68 pytań (promocja 3 w 1). Egzamin na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 75 pytań, z czego 53 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 15 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 7 postępowania administracyjnego. Test trwa 115 minut, a kandydat musi udzielić przynajmniej 57 poprawnych odpowiedzi (segregator)Egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi składa się z 60 pytań, z czego 42 dotyczą prawa budowlanego i ustaw związanych, 12 dotyczy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a 6 postępowania administracyjnego. Egzamin trwa 90 minut, a do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 45 pytań (opinie)Test na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie oddzielnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi składa się z 45 pytań, z czego 32 związane są z prawem budowlanym i przepisami związanymi, 9 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, a 4 postępowania administracyjnego. Kandydat musi odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 34 pytania, a cały egzamin trwa 70 minut.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami