Blog

27.07.2022

Model świata

W artykule znajdziesz:

Model świata

Model świata, opracowany przez uczonych Ziemię i poszukujących wyjaśnienia tyciu tajemnic, uległ gruntownym zmianom wskutek dwóch przełomowych wstrząsów intelektualnych-! Pierwszy wydarzył się około 200 lat temu i położył! podwaliny współczesnej geologii. Drugi rozpoczął się w latach sześćdziesiątych naszego wieku do dziś kształtują oblicze tej dyscypliny. Jest to teoria płyt tektonicznych - znana powszechnie jako teoria dryfu kontynentów - która dostarczyła szczegółowego i przekonywającego wyjaśnienia wielu tajemniczych dotychczas zjawisk geologicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwsza fala rewolucyjnego myślenia w naukach o Ziemi pochodzi od Szkota Jamesa Huttona (1726-1797). On pierwszy postawił hipotezę, że zjawiska przebiegające na naszej planecie są stałym procesem. Innymi słowy - założył, że procesy, które dziś obserwujemy, trwały zawsze i mogą wyjaśnić również obecną budowę naszego świata (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Postawił hipotezę, że na głębokościach, pod skorupą Ziemi, skały a topić się, a następnie wypływać poprzez krater;. wulkanów, tworząc nowe skały znowu ulegająca erozji. Jego poglądy, które zasadniczo nie zostały do dziś, były rewolucyjne. Nie tylko wysnuł swoje wnioski wychodząc z niewielu realnych przesłanek, lecz uczynił to wbrew uznanym poglądom (uprawnienia budowlane).

Obrazowi świata ukształtowanemu przez Huttona do wy, dynamiczny walor nadała rewolucja związana z teorią płyt tektonicznych. Pogląd, że powierzchnia Ziemi podzielona jest na kilka „płyt", które powoli przesuwają się w różnych kierunkach ostatecznie zaakceptowana w końcu lat pięćdziesiątych naszego stulecia. Jednakże już w roku 1620 angielski pisarz i filozof Francis Bacon zauważył, że kontury wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej i zachodniego wybrzeża południowej Afryki doskonale do siebie pasują. Jednakże dopiero Niemiec Alfred Wegener (1880-1930) przedstawił w latach 1912-1915 szczegółowy model hipotetycznego „dryfu kontynentów". Jego przemyślenia przyjęto z wielką rezerwą i ostatecznie uznano dopiero wówczas, gdy badania paleomagnetyzmu dostarczyły niezbitych dowodów potwierdzających teorię dryfu kontynentów (program egzamin ustny).

Idea płyt tektonicznych

Teorie te umożliwiły nam rozwikłanie wielu spośród największych tajemnic Ziemi, niemniej bardzo dużo zostało jeszcze do wyjaśnienia. Związanych z nim zmian me widać wprawdzie na co dzień, ale wyraźne ich dowody znajdują się zarówno w górach i oceanach, jak i w głębinach samej Ziemi. Stanowią świadectwo tajemniczego życia kontynentów - ich niepowstrzymanego rośnięcia, poruszania się, dzielenia i łączenia (opinie o programie).

Już w początkach XVII wieku pojawiły się sugestie, że dzisiejsze kontynenty były niegdyś połączone. Chociaż jednak uczeni dawno już zauważyli, że kontury Afryki i Ameryki Południowej niemal dokładnie pasują do siebie, to jednak nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób te masy lądu oddaliły się od siebie. W roku 1801 niemiecki geograf Aleksander von Humboldt postawił tezę, że Ocean Atlantycki powstał z wielkiej rzeki, która wypłukała ląd pomiędzy dwoma kontynentami (segregator aktów prawnych).

Dopiero w drugiej dekadzie naszego wieku Niemiec Alfred Wegener (1870- 1930) opublikował słynną hipotezę „dryfu kontynentów", znaną dziś jako teoria płyt tektonicznych. Wegener był astronomem i meteorologiem. Pomimo licznych dowodów, jakie przedstawił na poparcie swych tez, jego koncepcja została przez wielu geologów przyjęta z wielkim sceptycyzmem.

Idei płyt tektonicznych poświęcano niewiele uwagi aż do lat’ sześćdziesiątych naszego wieku, gdy wzrosło zainteresowanie naukami o Ziemi. Odkryto istnienie paleomagnetyzmu, czyli pozostałości magnetycznych w skałach z dawnych epok, oraz - nareszcie! - zidentyfikowano źródło kolosalnej energii niezbędnej do poruszania całych kontynentów po powierzchni globu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami