Modernizacja budynków służby zdrowia


Modernizacja budynków służby zdrowia

 

Zła infrastruktura obiektów służby zdrowia bezpośrednio przekłada się na niski poziom świadczonych usług medycznych. Wpływ na to ma wiele rozmaitych czynników. Właśnie dlatego nałożono powszechny obowiązek dostosowywania pomieszczeń. Budynki służby zdrowia muszą spełniać szereg rygorystycznych norm oraz przepisów. Jeśli dany obiekt budowlany wymaga przebudowy, to pod uwagę należy wziąć również przepisy prawa budowlanego. Działalność lecznicza oraz związane z nią praktyki zawodowe wymagają modernizacji lub adaptacji istniejących już obiektów.


Mogłoby się wydawać, że dopasowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów nie jest trudnym zadaniem. Oczywiście jest to prawda, jednak w przypadku wielu ośrodków dopasowywanie musiało odbywać się poprzez rozbudowę. Przebudowa wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Taka decyzja może zostać wydana wyłącznie wtedy, gdy dany obiekt spełnia szereg warunków technicznych, które wyszczególnione są dla konkretnych kategorii obiektów budowlanych. Budynek służby zdrowia można zaklasyfikować do grupy budynków opieki zdrowia, a także użyteczności publicznej. Ponadto musi on spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń pracy, a także służby zdrowia.

 

Wprowadzenie istotnych modyfikacji wymaga zwykle uzyskania ekspertyzy technicznej. Musi ona zostać wydana przez odpowiednią jednostkę badawczo-rozwojową, czy też rzeczoznawcę budowlanego. Pozostaje jeszcze taka kwestia, jak zabezpieczenia przeciwpożarowe. Trzeba również dodać, że sporządzenie projektu dostosowawczego to nie wszystko. Istotnym jest również to, aby uzyskać pozytywną opinię inspekcji sanitarnej. Zaproponowane rozwiązania muszą zostać potwierdzone przez właściwe organy. Projekt, który ostanie pozytywnie zaopiniowany przez inspekcję sanitarną należy przedstawić właściwemu organowi prowadzącemu rejestr. Oczywiście w zależności od charakteru danego obiektu służby zdrowia należy zwrócić się do innego podmiotu. Może być to wojewoda, okręgowa rada lekarska, czy też okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !