Blog

Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 10
30.05.2018

Modernizacja budynków służby zdrowia

W artykule znajdziesz:

Modernizacja budynków służby zdrowia


Modernizacja budynków służby zdrowia

 

Zła infrastruktura obiektów służby zdrowia bezpośrednio przekłada się na niski poziom świadczonych usług medycznych. Wpływ na to ma wiele rozmaitych czynników. Właśnie dlatego nałożono powszechny obowiązek dostosowywania pomieszczeń. Budynki służby zdrowia muszą spełniać szereg rygorystycznych norm oraz przepisów. Jeśli dany obiekt budowlany wymaga przebudowy, to pod uwagę należy wziąć również przepisy prawa budowlanego. Działalność lecznicza oraz związane z nią praktyki zawodowe wymagają modernizacji lub adaptacji istniejących już obiektów.


Mogłoby się wydawać, że dopasowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów nie jest trudnym zadaniem. Oczywiście jest to prawda, jednak w przypadku wielu ośrodków dopasowywanie musiało odbywać się poprzez rozbudowę. Przebudowa wiąże się z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Taka decyzja może zostać wydana wyłącznie wtedy, gdy dany obiekt spełnia szereg warunków technicznych, które wyszczególnione są dla konkretnych kategorii obiektów budowlanych. Budynek służby zdrowia można zaklasyfikować do grupy budynków opieki zdrowia, a także użyteczności publicznej. Ponadto musi on spełniać wymagania dotyczące pomieszczeń pracy, a także służby zdrowia.

 

Wprowadzenie istotnych modyfikacji wymaga zwykle uzyskania ekspertyzy technicznej. Musi ona zostać wydana przez odpowiednią jednostkę badawczo-rozwojową, czy też rzeczoznawcę budowlanego. Pozostaje jeszcze taka kwestia, jak zabezpieczenia przeciwpożarowe. Trzeba również dodać, że sporządzenie projektu dostosowawczego to nie wszystko. Istotnym jest również to, aby uzyskać pozytywną opinię inspekcji sanitarnej. Zaproponowane rozwiązania muszą zostać potwierdzone przez właściwe organy. Projekt, który ostanie pozytywnie zaopiniowany przez inspekcję sanitarną należy przedstawić właściwemu organowi prowadzącemu rejestr. Oczywiście w zależności od charakteru danego obiektu służby zdrowia należy zwrócić się do innego podmiotu. Może być to wojewoda, okręgowa rada lekarska, czy też okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 15 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 16 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 17
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 18
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 19 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 20 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 21
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 31 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 32 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 33
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 34
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 35 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 36 Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 37
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rytmiczność wznoszenia budowli zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami