Blog

17.10.2022

Modularny wymiar

Modularny wymiar

Należy jednakże przy tym pamiętać, że wpływ ten mógł powstać tylko przy stosunkowo „sztywno” ustalonych wymaganiach funkcji wobec wymiaru modularnego, wyrażającego się małą ilością modułów osiowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Zazwyczaj przypadki takie nie mają miejsca, gdyż funkcja daje się bardziej elastycznie kształtować, rozstawy zaś słupów w halach bywają najczęściej większe niż 2 MOp. Skala ludzka oraz omówiona ostatnio „skala kolejowa” bezwzględnie wywierają wpływ na wybranie wielkości modułów osiowych pierwsza postuluje MOs  120-125 cm, druga MOp = 240-250 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W ogóle korzystne jest, gdy wielkości modułów są tak dobrane, by wyznaczając najmniejsze dopuszczone przez siebie wymiary pozwalały na kształtowanie wielkości jak najbliższych postulatom poszczególnych skal, wynikających z cech podmiotu użytkującego (człowiek, wagon) oraz ze sposobu użytkowania. Nie są to jednak jedyne okoliczności, które przy wybieraniu tych wielkości należy brać pod uwagę; istnieje ich znacznie więcej i są one różnej natury, wymagania zaś stawiane przez nie wielkościom modułów bywają czasem sprzeczne (uprawnienia budowlane).

Ustalenia dokonane w czasie dotychczasowych rozważań, a dotyczące rodzajów modułów, rzędu ich wielkości, zasad ich stosowania itd., pozwalają obecnie przystąpić do próby ustalenia najkorzystniej dobranych ścisłych wielkości modułów oraz, jak wyniknie z dalszych rozważań, wielkości (formatu) cegły (program egzamin ustny).

Można wyodrębnić kilka zagadnień, mających wpływ na wybranie tych szczegółowych wielkości; rozpatrzenie każdego z tych zagadnień da w wyniku jakieś kryterium. W dalszych naszych czynnościach związanych z wyborem omawianych wielkości będziemy się starali spełniać wymagania możliwie największej ilości kryteriów. Obecnie przystąpimy do omówienia tych zagadnień i ustalenia wynikających z nich kryteriów wyboru (opinie o programie).

Współzależność wielkości modułu podstawowego

Współzależność wielkości modułu podstawowego - M oraz modułów osiowych: budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej - MO, średniego - MjOs, oraz budownictwa przemysłowego MOp (segregator aktów prawnych).

Wszelkie drobniejsze elementy budowlane, jak bloki ścienne, mniejsze płyty, dyle itp., oraz części budowli, jak filary, wnęki, otwory itp., podlegają koordynacji modularnej opartej na stosowaniu modułu podstawowego M. Szeregi tych elementów i części budowli, składające się na całość budowanego obiektu lub jego fragmentu, w swych początkowych i końcowych punktach związane są w sposób trwały z układem i rozstawami podstawowych elementów konstrukcyjnych a często i komórek funkcjonalnych, rozmieszczonych w sposób wynikający z koordynacji modularnej opartej na stosowaniu modułów osioiuych.

Związanie to, czyli uzyskanie zbieżności tych punktów z liniami siatki MO X MO może być zapewnione tylko przez ścisły związek modułu podstawowego z modułem osiowym polegający na wybraniu dla MO wielkości, która by była całkowitą wielokrotnością M. Dotyczy to wszystkich trzech modułów osiowych - MO, MOs i MOp, a więc zależności: MO - n, • M; MOs - n2 • M; MOp = n;! • M. Pozwoli to na korzystną typizację np. małych bloków ściennych oraz ich czytelne układy; rozpatrując ścianę, będącą szeregiem tych bloków, można (przy spełnieniu warunku MO = n • M) w obrębie każdego modułu osiowego, składającego się na długość ściany, ułożyć stale powtarzający się zespół bloków ściennych o np. 1-2 wielkościach (promocja 3 w 1).

Wówczas niezależnie od długości ściany na obydwu jej końcach wystąpią identyczne warunki usytuowania bloków względem ostatnich linii siatki MO X MO, a co za tym idzie powstanie możliwość zastosowania identycznej formy zakończeniowej (ewentualnie w wersji lewej i prawej). Oczywiście okoliczności te nie mogłyby mieć miejsca, gdyby wielkości M i MO nie były ze sobą zharmonizowane; układ ściany byłby przypadkowy, a ilość typów bloków i ich zakończeniowych form odpowiednio większa.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami