Blog

15.11.2021

Montaż konstrukcji dachowej

W artykule znajdziesz:

Montaż konstrukcji dachowej

Montaż konstrukcji dachowej

Montaż konstrukcji dachowej przebiegał w kilku kolejnych fazach. Elementy ustawiane były i łączone na rusztowaniu montażowym, usytuowanym poza halą na jej przedłużeniu. Szerokość scalonego pola obejmowała trzy elementy i była ograniczona udźwigiem (przy wymaganym wysięgu) dwóch żurawi samochodowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Tak zmontowany pas dachu szerokości 9 m ze ściągami podnoszono i ustawiano na konstrukcji wsporczej, na której uprzednio zostały zmontowane pomocnicze elementy ślizgowe. Z tych względów rozwijana jest metoda montażu blokowego konstrukcji nośnej łącznie z całkowitym wykończeniem połaci dachu na poziomie terenu.

Do takiej metody montażu muszą być dostosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowana odpowiednia technika scalania bloków przed ich podnoszeniem. Przy podnoszeniu scalonych zespołów konstrukcji, których masa może dochodzić do kilkudziesięciu ton, miejsca zamocowania lin żurawia powinny być ustalone w projekcie lub w dokumentacji technologicznej montażu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla etapu podnoszenia zmontowanej konstrukcji należy sprawdzić zarówno naprężenia w elementach konstrukcyjnych jak ich stateczność. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe elementy do zamocowania lin lub haków urządzeń dźwigowych.
Dla wielohektarowych powierzchni hal przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego zaprojektowano przekrycie o konstrukcji kratowej i siatce słupów 12×18 m.

W założeniach do projektu przekrycia przyjęto zasadę powtarzalności elementów konstrukcji, produkowanych seryjnie w wytwórni jako spawane i skręcanych na śruby zgrubne w segmenty, oraz zasadę łączenia tych elementów z pokryciem dachu przed podnoszeniem, na terenie budowy (uprawnienia budowlane).
Konstrukcja uniwersalnego segmentu dachu hali składa się z następujących głównych elementów:
- dwóch dźwigarów kratowych, fałdowych, skrajnych A,
- jednego dźwigara kratowego środkowego B,
- dwóch belek krawędziowych C.

Dźwigary kratowe

Dźwigary kratowe podłużne A i B, rozpiętości 18 m, składają się z dwóch płaskich kratownic zestawionych pasami dolnymi w przekrój trójkątny. Belki kratowe C, rozpiętości 12 m, będące podciągami dla belek A i B, zostały usytuowane ukośnie w stosunku do pionu. W dźwigarze środkowym B zastosowano stężenia kratowe w połaci dachu, które zapewniają stateczność wszystkich elementów konstrukcji segmentu dachowego już w fazie montażu. Pokrycie segmentu stanowi blacha falista ocieplona płytami styropianu i papą. Na segmencie dachu zlokalizowano cztery świetliki latarniowe (program egzamin ustny). Między segmentami przewidziano koryta odwadniające. Masa zmontowanego segmentu z pokryciem wynosi 10 t.

Po wykonaniu blokowych fundamentów pod słupy i betonowej posadzki hali przystąpiono do montażu konstrukcji segmentów. Elementy wysyłkowe konstrukcji składano obok placu montażowego, i przeprowadzano przede wszystkim scalanie dźwigarów A i B z płaskich elementów kratowych. Na przygotowanych podporach ustawiano w pierwszej kolejności belki krawędziowe C, a następnie dźwigary fałdowe A i B oraz wszystkie stężenia (opinie o programie).
Segmenty montowano na całej powierzchni hali z przesunięciem o jedną nawę.

W pierwszej nawie ustawiono dwa szeregi słupów za pomocą samojezdnego żurawia o udźwigu 50 kN. Po złożeniu większej liczby segmentów, łącznie z pokryciem i świetlikami, sprowadzono duży żuraw samojezdny o udźwigu 550 kN, który przenosił i ustawiał te segmenty na słupach pierwszej nawy. Następnie mały żuraw montował słupy kolejnego szeregu, a za nim duży żuraw ustawiał zmontowane segmenty dachu (segregator aktów prawnych). W ten sposób ograniczono przestoje w pracy żurawi. W ciągu jednej 8-godzinnej zmiany montowano 1650 m2 powierzchni pokrycia hal.

Montaż konstrukcji nośnej dachu łącznie z całkowitym pokryciem, oszkleniem świetlików oraz blacharskimi pracami wykończeniowymi przesuwa się na stanowisko ustawienia konstrukcji, gdzie segment pokrycia zostaje podniesiony na podnośnikach hydraulicznych, a następnie, po przesunięciu wózka i pomostu, opuszczony i oparty na słupach oraz połączony z nimi na śruby (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami