Montaż rusztowań

Montaż rusztowań

Drabiny powinny być ustawiane na podkładach z bali grubości 50 mm. ulożoin na wyrównanym podłożu (program uprawnienia budowlane na komputer). Odstęp między drabinami powinien wynosić 2-2.5 m.

Drabiny przymocowuje się do budynku w odstępach pionowych nie większych niż 4 r Wewnętrzne stojaki drabiny przywiązuje się drutem wyżarzonym grubości co na mniej 3 mm. splecionym co najmniej 4-krotnie, do haków długości 20 cm w ścianę budynku na głębokość 15 cm.
W celu lepszego usztywnienia drabin dokonuje się ich rozparcia za pomocą desek grubości co najmniej 25 mm. przybitej do drabiny i opartej czołem o mur.
Drabiny powinny być ponadto wzmocnione trzema ściągaczami ze stali okrągłe o średnicy co najmniej 10 mm. umocowanymi w stojakach drabiny, przy skrajnych szczeblach, nakrętkami na podkładkach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przypadku konieczności przedłużania drabin łączenie ich powinno być wykonani na zakład długości co najmniej 1,5 m. Końce drabin w zakładce należy łączyć jarzmami i klinami, po 2 jarzma na każde połączenie.
W płaszczyźnie pionowej, równoległej do ściany budynku, drabiny powinny być usztywnione tężnikami, łączonymi z drabinami za pomocą śrub, sworzni, gwoździ lub w inny sposób zapewniający nieprzesuwalność połączenia. Przy użyciu gwoździ należy każdy tężnik przybijać do drabiny lub do drugiego k co najmniej 2 gwoździami.
Tężniki należy łączyć między sobą w tych miejscach, w których są one łączone ze jakami drabiny. Odległość miejsc łączenia tężnik ów ze stojakami drabiny. licz wzdłuż stojaków, powinna wynosić 4 m. Nachylenie tężników do poziomu. wynosić 30-60° (uprawnienia budowlane).
Pomost układa się z bali leżących swobodnie na szczeblach drabin. Końce bali powinny wystawać co najmniej 15 cm poza szczeble drabiny oraz zachodzić na siebie co r mniej na 30 cm. Pod pomostem, na którym pracują robotnicy, powinien być pomost zabezpieczający w odległości ±2 m. również z bali. Na każdym pornos znajdującym się ponad 2 m nad terenem, powinny być założone poręcze przymocowane do stojaków drabiny, od ich strony zewnętrznej, za pomocą śrub. sworzni gwoździ. Wierzch poręczy powinien znajdować się na wysokości 110 cm poziomu pomostu.
Montaż rusztowań powinien być zgodny z BN-70/9082-06 i Warunkami Technicznymi (program egzamin ustny).

Wysokość rusztowania

Wysokość rusztowania przy zastosowaniu stojaków pojedynczych nie powinna przekraczać 20 m. Rusztowania o wysokości powyżej 20 m powinny mieć w dolnej części stojaki podwójne, co najmniej do wysokości 20 m. Najwyższy pomost rusztowania nie powinien być położony wyżej niż 22 m (opinie o programie).
Odstęp między stojakami nie powinien być większy niż 2.5 m. a odstęp stojaków od muru - nie większy niż 1.5 m. Nachylenie stojaków w stronę muru powinno wynosić 2%. Stojaki należy ustawiać na ciągłych podwalinach, usztywnianych ze stojakami za pomocą klamer; można też stojaki wkopywać w ziemię na głębokość co najmniej 60 cm i opierać na podkładach.
Stojaki należy usztywniać - w płaszczyźnie pionowej równoległej do ściany budynku - tężnikami połączonymi sztywno ze stojakami przez wpuszczenie ich w stojak na głębokość ok. 2 cm i przymocowanie za pomocą śrub lub gwoździ (co najmniej 3 gwoździe) (segregator aktów prawnych).
Tężniki powinny spełniać następujące wymagania:

a) przy wysokości rusztowania do 10 m tężniki daje się tylko w skrajnych polach rusztowania,

b) przy rusztowaniach 4 wysokości powyżej 10 m tężniki powinny być umieszczone we wszystkich polach rusztowania,

c) odległość miejsc łączenia tężników ze stojakami liczona wzdłuż stojaków nie może być mniejsza niż 2.5 m w polach skrajnych i 5 m w polach środkowych.

d) skrzyżowania tężników w polach środkowych powinny być wykonywane tylko w miejscach łączenia ze stojakami,

e) kąt nachylenia tężników do poziomu powinien wynosić 40-^60 (pożądany 45“).
Podłużnice przymocowuje się do stojaków poziomo, od strony budynku, za pomocą specjalnego jarzma zaciskowego i klamer lub za pomocą linki stalowej. Podłużnice
stojak oplata się linką. Odstęp pomiędzy podłużnicami liczony wzdłuż stojaków nie powinien być większy niż 2.2 m (promocja 3 w 1). Przedłużenie podłużnicy na zakład wykonuje się wyłącznie w miejscach połączenia ze stojakami.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !