Blog

29.07.2020

Montaż stropu prefabrykowanego

W artykule znajdziesz:

Montaż stropu prefabrykowanego

Montaż stropu prefabrykowanego

Rusztowanie do montażu stropów prefabrykowanych przykrywających zbiorniki. Coraz częściej stosuje się przekrycia zbiorników w postaci stropów prefabrykowanych. Przy montażu tych stropów zachodzi niekiedy konieczność stosowania podpór lub rusztowań podtrzymujących prefabrykaty do czasu ich połączenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Montaż stropu prefabrykowanego, przy użyciu podpór pomocniczych nad jednym ze zbiorników na wodę wodociągową w Warszawie.
Deskowania i rusztowania do jednorazowego wykorzystania oraz deskowania przestawne. Ogólna zasada konstrukcji deskowań zbiorników wieżowych nie różni się od opisanych uprzednio deskowań zbiorników podziemnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Fragment deskowania zbiornika na szczycie wieży, o trzonie murowanym (murowanego z rusztowań zewnętrznych) fragment deskowania zewnętrznego zbiornika (widoczne są niezadeskowane otwory do wprowadzenia betonu do deskowania pod otworami.
Deskowanie wież wodnych o szkielecie żelbetowym wykonuje się na tych samych zasadach, co konstrukcji szkieletowych żelbetowych monolitycznych. Trzony żelbetowych wież wodnych przeważnie są projektowane przy założeniu, że będą wykonywane wyłącznie w deskowaniu ślizgowym (uprawnienia budowlane).

W przypadku zbiorników o dużych wymiarach płaszcze wykonuje się czasem na dole wokół uprzednio wybudowanego trzona i przenosi się je do góry za pomocą cięgien i wciągarek lub dźwigników, a następnie utwierdza do trzona za pośrednictwem dobetonowanego wieńca.
Rusztowanie i deskowanie zbiornika’ wieżowego na wodę. Ściana zewnętrzna zbiornika jest paraboloidą hiperboliczną utworzoną przez 2 grupy prostych tworzących. Dzięki temu deskowanie można oprzeć na żebrach z belek prostych odpowiednio ustawionych (program egzamin ustny).

Deskowanie oparto na rusztowaniu drewnianym ustawionym wokół wieży.
Zbiornik trzykomorowy (dwie komory na wodę przemysłową i jedna na wodę gospodarczą) wybudowany w Polsce. Projekt przewidywał wykonanie wieży i zbiorników przy zastosowaniu pomocniczej wieży stalowej z rur rusztowaniowych i deskowań ślizgowych i przestawnych. Obiekt został zrealizowany w inny sposób, a mianowicie przy budowie wykorzystano żuraw ŻW-45.

Deskowanie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika

Deskowanie zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika wykonano w poziomie terenu w postaci pierścieni o wysokości 2,0-2,5 m wzmocnionych krążynami z ceowników stalowych łączonych na śruby. Pierścienie usztywniane specjalnymi belkami poprzecznymi podnoszono i demontowano za pomocą żurawia (opinie o programie). Dodatkowe kłopoty powstawały przy zdejmowaniu najwyższych pierścieni deskowania powłoki zewnętrznej, gdyż ze względu na znaczne nachylenie tworzącej powłoki nie można było posłużyć się żurawiem.

Deskowanie ślizgowe. Dużo zbiorników wodnych nadziemnych buduje się przy użyciu deskowań ślizgowych na wysokich wieżach wykonywanych o zbieżnym lub rozwartym układzie ścian lub słupów.
Różnorodny kształt tych wież niejednokrotnie wynika z chęci dostosowania rozwiązań technologicznych do architektury otoczenia.
Metoda wznoszenia tych wież w deskowaniach ślizgowych pozwala również na wykonywanie rozszerzających się ścian ku górze lub odwrotnie - jak występuje to przy budowlach zbieżnych. Metoda ta pozwala na formowanie ścian o kształtach hiperboloidalnych, odwróconego stożka itp.

Szereg typów zbiorników, których trzony wykonywane były w deskowaniu ślizgowym. Zbiorniki wodne wykonywane są na ogół metodami tradycyjnymi na górnej części trzona wieży (segregator aktów prawnych).
Ściany wysokich zbiorników wieżowych wykonuje się niekiedy również w deskowaniu ślizgowym. Przykładem takiego wykonania może być zbiornik żelbetowy na szlam sprężony kablami, zbudowany w jednym z zakładów przemysłowych w Polsce.

Deskowania i rusztowania zbiorników wykonywanych na poziomie terenu i następnie podnoszonych i ustawianych na trzonie wieży. Przykładem zbiornika wieżowego, wykonanego na poziomie terenu i następnie podniesionego za pomocą lin i wciągarek umocowanych do trzona wieży, jest zbiornik wieżowy o jednej komorze o pojemności 120 m3, wybudowany w roku 1965 w jednej z hut szkła technicznego w Polsce (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami