Jakie wymogi ogólne powinny spełniać pomieszczenia ZOZ?

Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), zgodnie z założeniem, mają służyć udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji zadań dydaktycznych (program na komputer). Pomieszczenia, w których znajdują się zakłady opieki zdrowotnej, muszą spełniać wiele wymagań (program na telefon).

Wymagania ogólne dla pomieszczeń ZOZ

Jakie wymogi ogólne powinny spełniać pomieszczenia ZOZ?

Wymagania ogólne można podzielić na kilka grup, są to:
* Wymagania ogólnoprzestrzenne, które mówią o tym, że jeżeli budynek zakładów opieki zdrowotnej nie jest odrębnym obiektem, powinien być odizolowany całkowicie od innych użytkowników. Dotyczy to również przychodni (program na egzamin ustny).
* Wymagania dodatkowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń dotyczące m. in. kształtu i powierzchni pomieszczeń, które powinny umożliwiać zainstalowanie niezbędnej aparatury i sprzętu.
Pokoje chorych nie powinny się znajdować poniżej poziomu terenu wokół obiektu, ale mogą być tam umieszczone pomieszczenia techniczne i pomocnicze (promocja 3 w 1).
* Wymagania dotyczące oświetlenia naturalnego mówiące np. o tym, że pokoje chorych nie powinny się znajdować poniżej poziomu terenu wokół obiektu, ale mogą być tam umieszczone pomieszczenia gospodarcze, diagnostyczne, techniczne, zaopatrzenia medycznego. Pomieszczenia, w których przebywają ludzie powinny mieć zapewniony dostęp światła dziennego (segregator).
* Wymagania ogólnobudowlane dotyczące podłóg, ciągów komunikacyjnych, rozmiarów i rodzajów drzwi wewnętrznych, schodów, balustrad czy poręczy. Dodatkowo również miejsc przeznaczonych na punkt informacyjny czy rejestrację, ubikacje oraz wydzielonych miejsc na wózki czy okrycia wierzchnie dla osób przychodzących (opinie).
* Wymagania dotyczące instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczo-wentylacyjnej i teletechnicznej. Zakład opieki zdrowotnej zamkniętej powinien mieć rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę oraz agregat prądotwórczy i zasilacze bezprzerwowe z odpowiednim podtrzymaniem zasilania albo baterie akumulatorów. Również instalacja ogrzewcza musi spełniać pewne wymagania dotyczące np. sposobu montowania grzejników i całej instalacji c.o.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !