Blog

11.08.2018

Montaż studzienki wodomierzowej

W artykule znajdziesz:

Montaż studzienki wodomierzowej


Uprawnienia budowlane.Aby móc podłączyć wodę do nowego domu, konieczne jest wykonanie studzienki wodomierzowej. Zazwyczaj zakłady wodociągowe odstępują od tego wymogu, gdy mówimy o domu, który będzie zamieszkały przez cały rok. Jednak w przypadku altanki działkowej, gdzie na okres zimowy trzeba wodomierz zdjąć, ponieważ zamarzająca woda mogłaby go rozsadzić od środka, często montowana jest studzienka wodomierzowa.
Studzienka taka powinna być wykonana według pewnych prawideł. Przede wszystkim musi być ona odpowiednio głęboka. Stosuje się tutaj linię przemarzania gruntu, a więc najlepiej gdy wodomierz umieszczony jest poniżej półtora metra wgłąb. Dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, gdy woda w rurach i w wodomierzu zamarznie i uszkodzi licznik. Kolejna sprawa do szerokość. Studzienka musi być na tyle duża, by pracownicy mogli wejść tam celem montażu wodomierza i ewentualnych napraw w razie jakichś wycieków. Sam właściciel posesji musi mieć też tam dostęp by zakręcić główny zawór, gdy woda w budynku nie będzie używana na przykład w okresie zimowym.
Czasami studzienki wodomierzowe montowane są w takich miejscach, że znajdują się pod chodnikiem lub pod ulicą. Wtedy w grę wchodzi też obciążenie ruchem pieszym lub kołowym i ten fakt również trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli mamy do czynienia z taką studzienką, konieczne jest odpowiednie usztywnienie wieka zamykającego. Musi być ono na tyle wytrzymałe, by obciążenie nie spowodowało zarwania się, ponieważ mogłoby to mieć bardzo opłakane skutki. Konieczne jest też zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, by przypadkowe osoby nie mogły dostać się do wnętrza studzienki i spowodować jakichś uszkodzeń.
Studzienki wodomierzowe wykonywane są zazwyczaj przez właściciela posesji samodzielnie. Zakład wodociągowy jedynie odpowiada za montaż wodomierza, doprowadzenie przyłącza i połączenie go z domową instalacją wodociągową. Dzięki studzience mamy łatwy dostęp do wodomierza i zaworów od zewnątrz budynku, bez ryzyka zamarznięcia wody.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami