Montaż suwnic w maszynowni

Montaż suwnic w maszynowni
Montaż suwnic w maszynowni

Montaż rygli wykonywany jest za pomocą masztów montażowych, które podnoszą w całości rygle, scalone uprzednio w poziomie terenu (program uprawnienia budowlane na komputer). Do scalenia rygli użyto żurawia kołowego, do montażu wiązarów dachowych użyto żurawia gąsienicowego, zaś do montażu pozostałych elementów konstrukcji dachowej - lekkiego żurawia przesuwnego ustawionego na uprzednio zmontowanej konstrukcji.

Analiza porównawcza kosztów montażu hal przemysłowych o dużych rozpiętościach przy zastosowaniu różnych sposobów wykazała, że w przypadku hal o znacznej długości, a więc o większej liczbie tego samego typu rygli poprzecznych (co najczęściej ma miejsce), najkorzystniejszy jest sposób montażu rygli częściami, od razu w projektowanym położeniu z zastosowaniem tymczasowych podpór inwentaryzowanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Montaż suwnic w maszynowni o rozpiętości 38 m, udźwigu 125/20 i ciężarze 350 T postanowiono prowadzić za pomocą wciągników (wielokrążków) linowych o udźwigu £)max = 125 T przy wysokości podnoszenia H = 32 m. Montaż odbywał się przy zastosowaniu metody kompleksowej (tzn. od razu na całym przekroju budynku głównego z pewnym wyprzedzeniem montażu konstrukcji nośnej budynku w stosunku do montażu wyposażenia technologicznego (uprawnienia budowlane).

W celu przyspieszenia montażu i lepszego wykorzystania głównych maszyn montażowych przewidziano dla zmontowania pewnych elementów o mniejszym ciężarze względnie usytuowanych w miejscach trudno dostępnych dodatkowe pomocnicze urządzenia montażowe, zainstalowane na osobnych torach szynowych, względnie na zmontowanych już uprzednio częściach konstrukcji nośnej (program egzamin ustny). Zbiorniki o konstrukcji stalowej, służące do magazynowania gazów lub materiałów płynnych, mogą mieć kształt cylindryczny, kropli lub kulisty.

Spawanie dna

Przy montażu zbiorników cylindrycznych o stałej lub zmiennej pojemności stosowane są różne metody w zależności od ich wielkości i konstrukcji. Przy niezbyt dużych ścianach zbiorników cylindrycznych (do 15 m) można je montować od zewnątrz za pomocą żurawi masztowych, kołowych lub gąsienicowych. Zbiorniki mogą być wykonane przez montaż pojedynczych elementów lub elementów scalonych w postaci całych pierścieni (tzw. carg) płaszcza (opinie o programie). Do podnoszenia pierścieni w całości za pomocą żurawi stosuje się specjalnego rodzaju uchwyty montażowe z trójramiennymi pomocniczymi belkami montażowymi. Spawanie dna powinno przebiegać poczynając od środka ku obwodowi, co zapewnia swobodne odkształcenia spawanych elementów i zabezpiecza przed sfałdowaniem powierzchni dna. Przy spawaniu ścianek pionowych wykonuje się najpierw spoiny pionowe, a następnie - poziome.

Inny sposób montażu zbiorników cylindrycznych elementami scalonymi polega na montażu całych pierścieni płaszcza w poziomie terenu i stopniowym podsuwaniu (odbudowywaniu) ich pod zmontowaną już konstrukcją zbiornika. W pierwszym okresie montuje się w poziomie terenu kopułę zbiornika, którą następnie podwiesza się za pomocą wielokrążków zawieszonych na belce wspartej na masztach montażowych. Aby stateczność konstrukcji nośnej była większa, stosuje się co najmniej 3 maszty montażowe (segregator aktów prawnych). Podwieszoną część konstrukcji podnosi się na wysokość równą wysokości następnego członu zbiornika montowanego w poziomie terenu.

Człon ten łączony jest następnie do uniesionej nad nim kopuły i podnoszony wraz z nią na wyższy poziom oswabadzając miejsce dla następnego członu. W ten sposób większość czynności montażowych może być wykonana w dogodniejszych warunkach (na placu budowy względnie na niedużej wysokości obok konstrukcji samego zbiornika) (promocja 3 w 1). Ze względów organizacyjnych (szybkość wykonania montażu) oraz z uwagi na warunki bezpieczeństwa pracy celowe jest przyjęcie koncepcji montażu poszczególnych członów (tzn. ich scalanie) na placu budowy (poza obrębem fundamentu zbiornika) z późniejszym przesunięciem ich pod zmontowaną już i podwieszoną część konstrukcji zbiornika (o ile pozwoli na to rozstaw masztów montażowych).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !