Monumentalność

Monumentalność

Pełniejsze rozwiązanie tego zadania dały projekty G. Golca, K. Ałabiana, W. Gelfrejcha, które przewidywały akcentowanie architektoniczne wlotów ulic bocznych, szeroko otwierały plac Kalinina w stronę zespołu soboru św. Zofii i wnosiły do kompozycji architektonicznej ulicy Kreszczatik więcej różnorodności, co wyłączało ekskluzywność i izolowanie magistrali spośród otaczających ją dzielnic. Jednakże i te projekty operując prawie wyłącznie zabudową obrzeżną zasłaniały oba stoki wąwozu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zaczątki rozwiązania organicznego tkwiły w pracy architektów A. Tacija i N. Iwan- czenki, którzy zerwali z obrzeżnym frontem zabudowy i zaprojektowali rozrzucone układy budowli wśród zieleni na stokach Kroszczatika. Zabudowie tej jednak nadali drobną skalę i zbyt intymny, liryczny charakter architektoniczny, nawiązujący do obrazów will genueńskich, zatracając monumentalność niezbędną dla centralnego założenia stołecznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W dalszych pracach nad koncepcją ulicy Kreszczatik, prowadzonych pod kierunkiem ówczesnego naczelnego architekta Kijowa Własowa, wyzyskano doświadczenie konkursu i szerokiej krytyki społecznej poszczególnych prac. Za radą ówczesnego szefa rządu USRR N (uprawnienia budowlane). Chruszczowa postanowiono sytuować zabudowę Krcszczatika, a zwłaszcza jego najbardziej zniszczonej nieparzystej (południowej) strony w kilku poziomach, na tarasach wzgórz spływających ku magistrali. W ten sposób wciągnięto do kompozycji arterii całe bogactwo kijowskiej przyrody i stworzono przesłanki do żywego powiązania ulicy Kreszczatik ze starymi dzielnicami usadowionymi na sąsiednich wyniosłościach (program egzamin ustny).

Miejsca wypoczynku

Podobnie w toku poszukiwań projektowych doskonalił się obraz architektoniczny centralnej magistrali przybliżając się coraz bardziej do historycznego kolorytu stolicy Ukrainy, do jej tradycji bytowych i artystycznych. Początkowy projekt konkursowy Własowa roztacza obraz niezwykle reprezentacyjnego forum, chociażby przez samą swą jednorodną surowość wyłączającego jakiekolwiek inne użytkowanie poza najuroczystszymi obchodami. Takie ujęcie sprzeczne jest z tradycyjną rolą ulicy Kreszczatik jako ulubionego miejsca wypoczynku i długich spacerów, do których ta jedyna w mieście duża, pozbawiona spadków i stromych wzniesień ulica specjalnie się nadaje. Pierwszy projekt Własowa nie odpowiadał również charakterowi kijowskiej architektury, jej swobodzie i bujności form (opinie o programie).

Swoistość kultury architektonicznej, warunków klimatycznych miasta i tradycyjnej roli życiowej Kreszczatika wymagałyby raczej połączenia w jego obrazie monumentalności i liryzmu. W tym względzie rozwiązania bliższe potrzebom i warunkom miasta znajdujemy w projektach Golca oraz Ałabiana. Zwłaszcza praca Golca odznaczająca się ogromnym bogactwem pomysłów i form (czasem zresztą aż nazbyt nieoczekiwanych i oderwanych od treści budowli) wskazała celowość i skuteczność oparcia się na motywach tradycji ukraińskich (segregator aktów prawnych).

W tym też kierunku poszła praca zespołu opracowującego ostatecznie kształt przestrzenny magistrali. Porównując początkowy projekt konkursowy ulicy Kreszczatik Własowa z dzisiejszym już rysującym się w naturze obliczem ogromnego założenia kształtowanego według projektu tego samego mistrza, widzimy jak wkład twórczej pracy wielu architektów i środowisk oraz pomoc i rady partii pomogły w zasadniczym postępie od ekskluzywności i samowystarczalności kompozycji ku bogatej i otwartej strukturze przestrzennej uwypuklającej dane naturalne ulicy Kreszczatik i jej powiązania ze starymi ośrodkami miasta na sąsiednich schematyzmu i akademickiej abstrakcyjności zasady ukształtowania przestrzennego ku żywej kompozycji organicznej wcielającej indywidualność narodową architektury kijowskiej i wpisującej się w bogatą przyrodę miasta] od suchości i pompatyczności obrazu architektonicznego ku humanizmowi, ludowości, demokratyzmowi wcielonym w różnorodności brył i przestrzeni (promocja 3 w 1). Analizując kompozycję ulicy Krcszczatik ujętą w jej realizowanym obecnie projekcie należy pamiętać o swoistej roli tej arterii w życiu miasta. Centralnym założeniem śródmieścia Kijowa nie jest plac czy system placów, lecz właśnie przestronna, uroczysta magistrala, wokół której krystalizuje się cały organizm miejski.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami