Mosty belkowo-płytowe

Mosty belkowo-płytowe

Mosty belkowo-płytowe, ramowe itp. wymagają bardziej skomplikowanych deskowań niż mosty łukowe, a szczególnie sklepieniowe, przy których występuje zasadniczo tylko deskowanie podniebienia sklepienia i ścian czołowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast wielkość rusztowań zależy od bardzo wielu czynników, a przede wszystkim od charakteru przekroju poprzecznego przeszkody, na którą ma być przerzucony most. Obecność wody płynącej lub stojącej na terenie przeszkody utrudnia wykonanie rusztowania i ma decydujący wpływ na rodzaj jego konstrukcji.

Wysokość przeszkody (np. bardzo głębokiego wąwozu górskiego) ma istotny wpływ na ilość materiału potrzebnego do budowy rusztowania. Inne wymagania, jak konieczność utrzymania żeglugi na rzece, ruchu pojazdów na torach kolejowych lub drogach kołowych, nad którymi przechodzi most, znacznie komplikuje i utrudnia konstrukcję rusztowań, które niekiedy stają się mostami prowizorycznymi o bardzo nawet skomplikowanej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeśli chodzi o zasady konstruowania deskowań i rusztowań mostów, to ogólnie biorąc są one takie same jak przy wykonywaniu deskowań i rusztowań konstrukcji betonowych i żelbetowych spotykanych w budownictwie powszechnym. Należy jednak pamiętać, że cechą najczęściej zdecydowanie różniącą deskowanie i rusztowanie mostów od zwykłych konstrukcji betonowych są duże przekroje elementów mostowych (belek, płyt, luków, sklepień itp.), powodujące znacznie większe obciążenia. Ponadto rusztowania mają często dużą wysokość, a powierzchnia terenu (dna rzeki), na której się opierają, jest bardzo różnorodna, nie tylko dla różnych mostów, ale i wzdłuż tego samego mostu (uprawnienia budowlane). Możliwość wielokrotnego użycia tych samych deskowań lub rusztowań bywa raczej ograniczona, chyba że most składa się z większej liczby przęseł o jednakowej konstrukcji.

Rusztowania składają się najczęściej z trzech części, a mianowicie z:

1) rusztowania górnego ruchomego,

2) przyrządów do opuszczania rusztowania górnego,

3) rusztowania dolnego stałego (program egzamin ustny).

Na rusztowaniu górnym opiera się deskowanie, a rusztowanie to z kolei opiera się na rusztowaniu dolnym za pośrednictwem przyrządów do opuszczania rusztowania górnego wraz z deskowaniem w czasie usuwania rusztowań po wykonaniu mostu.

Rusztowania górne mostów łukowych

Schemat taki występuje zarówno w mostach płytowych, belkowo-płytowych i ramowych jak też w mostach łukowych. Niekiedy jedna z części składowych rusztowania może nie występować. Na przykład w mostach płytowych lub belkowych, przy stosunkowo małych wysokościach rusztowania, może nie być rusztowania dolnego i przyrządy do opuszczania rusztowania są oparte na podporach (fundamentach) spoczywających bezpośrednio na gruncie (opinie o programie). Rusztowania górne mostów lukowych wznoszących się na znacznej wysokości nad terenem (wysokie wiadukty) są oparte za pośrednictwem przyrządów do opuszczania na filarach mostowych, nieco poniżej wezgłowi sklepień lub łuków.

Ponadto przekrój poprzeczny przeszkody może być cały zabudowany przez rusztowanie lub - jeśli na rzece ma się odbywać żegluga, na torach kolejowych ruch pociągów, a na drodze ruch pojazdów - rusztowaniem dolnym a często i górnym może być zabudowana tylko część przeszkody (segregator aktów prawnych).

Przy projektowaniu i wykonywaniu deskowań i rusztowań należy szczególną uwagę zwrócić na usztywnienie ich konstrukcji zarówno w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym, co ma zapewnić pewne przekazanie sił poziomych na grunt. Szczególnie godne zalecenia są usztywnienia składające się z prętów połączonych w trójkąty. Słupy (stojaki) powinny w jak najmniejszym stopniu podlegać zginaniu.

W zależności od rodzaju pracy statycznej rusztowań rozróżniamy najczęściej stosowane rusztowania prętowe, w których powstają w zasadzie siły osiowe ściskające, rusztowania dźwigarowe i rusztowania w postaci rozpornic (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !