Mycie kruszywa

Mycie kruszywa

O zdatności piasku do betonu, o ile próbka dała zabarwienie ciemniejsze od normalnego, rozstrzyga wytrzymałość próbek betonu w postaci walców próbnych, wykonanych przy użyciu tego piasku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podane w poprzednich rozdziałach sposoby badania ilości pyłów i zanieczyszczeń organicznych, zgodnie z normą PN/B-196 mają charakter laboratoryjny. Na budowie musimy często używać sposobów prostszych.

Zawartość gliny możemy stwierdzić w ten sposób, że bierzemy do ręki nieco wilgotnego piasku i rozcieramy go na dłoni. Piasek zanieczyszczony gliną zabrudzi nam rękę. Drugi sposób dokładniejszy polega na tym, że do naczynia szklanego (szklanki, flaszki) wsypujemy piasek na wysokość 10 cm i nalewamy wody przynajmniej do wysokości 15 cm. Następnie opłukujemy piasek silnie wodą i pozostawiamy naczynie na chwilę w spokoju (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po pewnym czasie tworzy się na powierzchni piasku osad gliny, który mierzymy podziałką. Np. grubość warstwy gliny 3 mm oznacza zawartość 3%.
Jeżeli ilość szkodliwych zanieczyszczeń kruszywa jest większa od dozwolonej przez normę, należy kruszywo przemyć.

Mycie to należy przeprowadzać ostrożnie, aby wraz z zanieczyszczeniami nie usunąć z kruszywa pożytecznych drobin piasku, których brak musi po tym zastąpić cement ze szkodą dla jego roli wiążącej ziarnka piasku. Dlatego też często mniej szkody dla wartości betonu uczyni niewielki nadmiar gliny, niż przez zbyt gorliwe lub niewłaściwe płukanie usunięcie najdrobniejszych ziaren piasku (uprawnienia budowlane).
Płukanie to należy więc przeprowadzać powoli, używając gęstych sit, w celu zatrzymania całego piasku.

Dwa przykłady mycia kruszywa: jeden za pomocą ‘pochyłej skrzyni podobnej do używanej przy gaszeniu wapna, drugi sposób za pomocą pochyłego koryta zaopatrzonego wewnątrz w przegrody w celu zmniejszenia szybkości przepływu (program egzamin ustny). Na dolnym końcu koryta znajduje się sito do odprowadzania rozpuszczonych w wodzie szkodliwych składników piasku. Na większych budowach i w większych betoniarniach mycie kruszywa odbywa się oczywiście mechanicznie, zwykle za pomocą sit wibracyjnych lub obrotowych.

Badanie farb

Mączki i grysiki stosuje się do wypraw szlachetnych i do sztucznego kamienia (opinie o programie). Pod względem własności fizycznych powinny one odpowiadać warunkom stawianym dla kruszywa naturalnego, jakie podaliśmy w rozdziale poprzednim. W kilku miejscach podkreśliliśmy te cechy, które specjalnie odnoszą się do kruszywa sztucznego.

Mączki i grysiki wyrabia się z kolorowych kamieni naturalnych, najczęściej z marmurów, które posiadamy w dużej ilości, lecz mało wyzyskane. W okolicy Kielc i Krzeszowic znajduje się rozwinięty specjalnie przemysł wyrobu tych materiałów, często o bardzo ładnym zabarwieniu. Ponadto spotyka się mączki i grysiki z porfiru, granitu, trawertynu, serpentynu, wapnia muszlowego, piaskowców (zwłaszcza kolorowych) itp. wyrabiane w kamieniołomach dolnośląskich, głównie w okolicach Sobótki.
Pod nazwą „farby“ rozumie się w tym podręczniku barwidła nieorganiczne (pigmenty), mineralne (ziemne), stosowane w stanie suchym w formie proszku jako dodatek do cementu lub innych miałkich spoiw w celu nadania żądanej barwy bądź to wyprawowym szlachetnym, bądź też sztucznym kamieniom. Barwidła te noszą w handlu i w wykonawstwie budowlanym popularną nazwę farb (segregator aktów prawnych).

Farby cementowe powinny być odporne na działanie wapna zawartego w cemencie, światła oraz czynników atmosferycznych. Od farb cementowych wymaga się, aby były wydajne, silnie barwiące, łatwo mieszające się z cementem i aby nie wpływały ujemnie na wytrzymałość oraz na czas wiązania cementu (promocja 3 w 1).

Zauważono, że farby obciążone gipsem opóźniają wiązanie cementu. Farby cementowe nie mogą dawać wykwitów. Wyżej wymienionym warunkom odpowiadają jedynie farby pochodzenia mineralnego. Barwidła pochodzenia organicznego, jak anilinowe, ulegają w cemencie rozkładowi. Farby cementowe poddaje się badaniom następującym. )

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !