Blog

Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 10
30.04.2021

Mycie kruszywa

W artykule znajdziesz:

Mycie kruszywa

Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 11
Mycie kruszywa

O zdatności piasku do betonu, o ile próbka dała zabarwienie ciemniejsze od normalnego, rozstrzyga wytrzymałość próbek betonu w postaci walców próbnych, wykonanych przy użyciu tego piasku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podane w poprzednich rozdziałach sposoby badania ilości pyłów i zanieczyszczeń organicznych, zgodnie z normą PN/B-196 mają charakter laboratoryjny. Na budowie musimy często używać sposobów prostszych.

Zawartość gliny możemy stwierdzić w ten sposób, że bierzemy do ręki nieco wilgotnego piasku i rozcieramy go na dłoni. Piasek zanieczyszczony gliną zabrudzi nam rękę. Drugi sposób dokładniejszy polega na tym, że do naczynia szklanego (szklanki, flaszki) wsypujemy piasek na wysokość 10 cm i nalewamy wody przynajmniej do wysokości 15 cm. Następnie opłukujemy piasek silnie wodą i pozostawiamy naczynie na chwilę w spokoju (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po pewnym czasie tworzy się na powierzchni piasku osad gliny, który mierzymy podziałką. Np. grubość warstwy gliny 3 mm oznacza zawartość 3%.
Jeżeli ilość szkodliwych zanieczyszczeń kruszywa jest większa od dozwolonej przez normę, należy kruszywo przemyć.

Mycie to należy przeprowadzać ostrożnie, aby wraz z zanieczyszczeniami nie usunąć z kruszywa pożytecznych drobin piasku, których brak musi po tym zastąpić cement ze szkodą dla jego roli wiążącej ziarnka piasku. Dlatego też często mniej szkody dla wartości betonu uczyni niewielki nadmiar gliny, niż przez zbyt gorliwe lub niewłaściwe płukanie usunięcie najdrobniejszych ziaren piasku (uprawnienia budowlane).
Płukanie to należy więc przeprowadzać powoli, używając gęstych sit, w celu zatrzymania całego piasku.

Dwa przykłady mycia kruszywa: jeden za pomocą ‘pochyłej skrzyni podobnej do używanej przy gaszeniu wapna, drugi sposób za pomocą pochyłego koryta zaopatrzonego wewnątrz w przegrody w celu zmniejszenia szybkości przepływu (program egzamin ustny). Na dolnym końcu koryta znajduje się sito do odprowadzania rozpuszczonych w wodzie szkodliwych składników piasku. Na większych budowach i w większych betoniarniach mycie kruszywa odbywa się oczywiście mechanicznie, zwykle za pomocą sit wibracyjnych lub obrotowych.

Badanie farb

Mączki i grysiki stosuje się do wypraw szlachetnych i do sztucznego kamienia (opinie o programie). Pod względem własności fizycznych powinny one odpowiadać warunkom stawianym dla kruszywa naturalnego, jakie podaliśmy w rozdziale poprzednim. W kilku miejscach podkreśliliśmy te cechy, które specjalnie odnoszą się do kruszywa sztucznego.

Mączki i grysiki wyrabia się z kolorowych kamieni naturalnych, najczęściej z marmurów, które posiadamy w dużej ilości, lecz mało wyzyskane. W okolicy Kielc i Krzeszowic znajduje się rozwinięty specjalnie przemysł wyrobu tych materiałów, często o bardzo ładnym zabarwieniu. Ponadto spotyka się mączki i grysiki z porfiru, granitu, trawertynu, serpentynu, wapnia muszlowego, piaskowców (zwłaszcza kolorowych) itp. wyrabiane w kamieniołomach dolnośląskich, głównie w okolicach Sobótki.
Pod nazwą „farby“ rozumie się w tym podręczniku barwidła nieorganiczne (pigmenty), mineralne (ziemne), stosowane w stanie suchym w formie proszku jako dodatek do cementu lub innych miałkich spoiw w celu nadania żądanej barwy bądź to wyprawowym szlachetnym, bądź też sztucznym kamieniom. Barwidła te noszą w handlu i w wykonawstwie budowlanym popularną nazwę farb (segregator aktów prawnych).

Farby cementowe powinny być odporne na działanie wapna zawartego w cemencie, światła oraz czynników atmosferycznych. Od farb cementowych wymaga się, aby były wydajne, silnie barwiące, łatwo mieszające się z cementem i aby nie wpływały ujemnie na wytrzymałość oraz na czas wiązania cementu (promocja 3 w 1).

Zauważono, że farby obciążone gipsem opóźniają wiązanie cementu. Farby cementowe nie mogą dawać wykwitów. Wyżej wymienionym warunkom odpowiadają jedynie farby pochodzenia mineralnego. Barwidła pochodzenia organicznego, jak anilinowe, ulegają w cemencie rozkładowi. Farby cementowe poddaje się badaniom następującym. )

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 16 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 17 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 18
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 19
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 20 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 21 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 22
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 32 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 33 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 34
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 35
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 36 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 37 Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 38
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wygięcie konstrukcyjne rusztowania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami