Mydła ołowiowe

Mydła ołowiowe

Mydła ołowiowe: sole, tworzone przez ołów i pewne związki ołowiu, np. minia i biel ołowiana z wyższymi tłuszczami, żywicami i kwasami naftenowymi. Sole, które tworzą ołów i jego związki z kwasami linolowymi (kwasami oleju lnianego), nazywane linoleatami mają szczególne znaczenie dla przeciwkorozyjnych powłok gruntujących olejnych i ftalowych. Linoleat ołowiowy jest stosowany również jako sykatywa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Natrysk płomieniowy: ogólne pojęcie dla techniki natryskiwania, przy której materiały natryskiwane (metale, tworzywa sztuczne lub materiały ceramiczne) są topione w specjalnych pistoletach w płomieniu gazowo-tleno- wym, a następnie w strumieniu sprężonego powietrza natryskiwane na zabezpieczaną powierzchnię.

Narzędzia pracy: część środków potrzebnych do wykonywania robót. Należą tu np. maszyny, urządzenia, narzędzia, sprzęt, naczynia i budynki warsztatowe.

Normy: prawnie obowiązujące przepisy określające wymagania ilościowe lub jakościowe w stosunku do przedmiotu normy, opracowane na podstawie rozwiązań sprawdzonych i uznanych za najkorzystniejsze. Normy mogą dotyczyć wytwarzanych przedmiotów, sposobów wytwarzania i prowadzenia badań kontrolnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Objawy korozji: zewnętrzny obraz korozji dostrzegalny okiem me uzbrojo nym lub przy użyciu narzędzi optycznych oraz objawy korozji znajdujące się pod zewnętrzną powierzchnią metalu, np. objawy korozji międzykrystalicznej i śródkrystalicznej, które stają się widoczne dopiero po wykonaniu przekroju lub szlifu skorodowanego metalu (uprawnienia budowlane).

Obrośnięcie metalu: zjawisko tworzenia się warstwy z porostów, muszli, alg i innych organizmów na kadłubach statków oraz innych obiektach znajdujących się w wodzie morskiej. Obrośnięcie przyspiesza korozję. Przeciw działa się mu przez stosowanie odpowiednich wyrobów lakierowych, zawie rających składniki przeciwdziałające obrastaniu.

Ochrona przed korozją: wszystkie środki konstrukcyjne i techniczno materiałowe, które mogą zapobiec korozji lub ją osłabić (program egzamin ustny).

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne: sposób oczyszczania powierzchni metalu, polegający na narzucaniu na nią za pomocą sprężonego powietrza (o ciśnieniu do około 7 at) piasku kwarcowego, śrutu stalowego, granulo wanego zuzla lub tp. materiału ściernego Stosuje się głównie do usuwania z powierzchni metalu rdzy, zgorzeliny, starych powłok malarskich i skorupy z nagromadzonych soli lub innych osadów,

Oddzielacz wody i oleju: w urządzeniu sprężarkowym jest to przyrząd do oddzielania ze sprężonego gazu (przeważnie powietrza) oleju pochodzącego ze smarów i kondensującej się wody.

Odporność na działanie siarkowodoru: właściwość niektórych pigmentów polegająca na niereagowaniu chemicznym z siarkowodorem.

Odporność na działanie zasad: właściwość pigmentów, spoiw i innych składników wyrobów lakierowych polegająca na niereagowaniu z substancjami zasadowymi, np. z wapnem i ługami sodowym i potasowym (opinie o programie). Odporność na starzenie: właściwość nieulegania materiału starzeniu się w przeciągu określonego czasu. Przez starzenie się np. pokrycia rozumie się zmianę fizycznych jego właściwości, jak zmniejszenie elastyczności, połysku i twardości. Przyczyną starzenia się są procesy chemiczne zachodzące z czasem w materiale pokrycia, np. przebudowa makrocząsteczek, lub tez wpływy fizyczne, np. wypocenie plastyfikatora (zmiękczacza). Przyśpieszenie starzenia jest powodowane przez czynniki atmosferyczne.

Odrdzewiacze: środki do usuwania rdzy sposobem chemicznym Ich działanie polega na tym, ze zawarty w nich składnik kwaśny zmienia rdzę w rozpuszczalne sole żelaza (segregator aktów prawnych).

Odtłuszczacze: środki zmydlające, rozpuszczające lub emulgujące, stosowane do usuwania z podłoża tłuszczów, olejów i wosków.

Odwracalne powłoki lakierowe: powłoki, które mogą przejść z powrotem do stanu początkowego, np. przez ogrzanie lub działanie odpowiedniego rozpuszczalnika mogą powrócić do stanu ciekłego (promocja 3 w 1). Odwracalne są przeważnie powłoki z lakierów schnących fizycznie w powietrzu (przeciwieństwem powłok odwracalnych są powłoki nieodwracalne).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami