Blog

Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 10
22.06.2018

Na czym polegają prace przygotowawcze na budowie?

W artykule znajdziesz:

Na czym polegają prace przygotowawcze na budowie?

 

Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 11
Na czym polegają prace przygotowawcze na budowie?

Budowa rozpoczyna się z momentem podjęcia prac przygotowawczych na jej terenie (uprawnienia budowlane). Do tego typu prac zalicza się:
• wytyczenie obiektów w terenie przez geodetę,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie terenu, na którym odbywać się będzie budowa, oraz postawienie obiektów tymczasowych,
• wykonanie na potrzeby budowy przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym wszelkie prace przygotowawcze można wykonywać wyłącznie na terenie, który jest objęty zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, czyli:
• wszelkich obiektów gospodarczych, które związane są z produkcją rolną, lub uzupełniają zabudowę zagrodową na siedlisku, czyli parterowych budynków gospodarczych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 5mkw, a maksymalna rozpiętość konstrukcji to 4,80m,
• parterowych, wolno stojących budynków stacji kontenerowych transformatorowych i stacji transformatorowych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35mkw,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

 

Inwestor musi także zgłosić przebudowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jeśli nie powoduje to zwiększenia aktualnego obszaru oddziaływania budynków. Zgłoszenia dokonuje się do właściwego organu lub projektanta, który sprawuje nadzór nad tym, czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem.
Zgłoszenie powinno zawierać załączniki takie jak:
• oświadczenie kierownika robót, potwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi i sporządzenie planu bioz,
• informację z danymi znajdującymi się w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (program uprawnienia budowlane na komputer). Z obowiązku tego zwolnione są obiekty służące ochronności i bezpieczeństwu kraju oraz obiekty liniowe,
• przy ustanowieniu nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego i przyjęciu obowiązków.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 16 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 17 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 18
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 19
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 20 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 21 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 22
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 32 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 33 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 34
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 35
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 36 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 37 Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 38
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Roboty malarskie w budownictwie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami