Blog

Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 10
30.05.2018

Liczba i rodzaj pytań

W artykule znajdziesz:

Liczba i rodzaj pytań


Pytania na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

Ilość pytań na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień. Pytania przygotowuje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. Zestawy mogą zawierać od 5 do 10 pytań. Bez względu na rodzaj uprawnień czas trwania ustnej części egzaminu wynosi 60 minut, przy czym na przygotowanie przeznaczone jest 25 minut. Prawidłowość odpowiedzi ocenia Zespół Egzaminacyjny, który może przyznać od 0 do 5 punktów za każde pytanie.

Liczba i rodzaj pytań na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Zestawy pytań są przygotowywane odrębnie do każdej specjalności i do każdego rodzaju uprawnień. Dotyczą obowiązującego zakresu przepisów regulujących procesy budowlane. Ich katalog można znaleźć w II części Szczegółowego programu egzaminów. Liczba pytań jest różna w zależności od rodzaju uprawnień.
Egzamin ustny na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń składa się z 10 pytań, w tym:


• 4 pytania dotyczące umiejętności stosowania zdobytej wiedzy technicznej podczas wykonywania praktyki zawodowej,
• 4 pytania związane z wybraną przez kandydata specjalnością uprawnień budowlanych,
• 1 pytanie dotyczące umiejętności posługiwania się przepisami prawa w praktyce,
• 1 pytanie praktyczne, które polega na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub na wykonaniu zadania projektowego.


Egzamin jest zaliczony, jeśli kandydat otrzyma 34 punkty na 50 możliwych.


Liczba pytań na uprawnienia bez ograniczeń projektowe lub do kierowania robotami budowlanymi odrębnie wynosi 8, a w tym:


• 3 pytania z praktycznego stosowania wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej,
• 3 pytania dotyczące specjalności wybranej przez kandydata,
• 1 pytanie sprawdzające umiejętność posługiwania się przepisami prawa,
• 1 pytanie praktyczne, które polega na wykonaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia prac budowlanych.


Egzamin jest zaliczony, gdy kandydat odpowie na 27 pytań z 40 możliwych.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 15 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 16 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 17
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 18
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 19 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 20 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 21
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 31 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 32 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 33
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 34
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 35 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 36 Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 37
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wapno hydratyzowane zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami