Liczba i rodzaj pytań


Pytania na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

 

Ilość pytań na egzaminie ustnym na uprawnienia budowlane zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień. Pytania przygotowuje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. Zestawy mogą zawierać od 5 do 10 pytań. Bez względu na rodzaj uprawnień czas trwania ustnej części egzaminu wynosi 60 minut, przy czym na przygotowanie przeznaczone jest 25 minut. Prawidłowość odpowiedzi ocenia Zespół Egzaminacyjny, który może przyznać od 0 do 5 punktów za każde pytanie.

Liczba i rodzaj pytań na uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Zestawy pytań są przygotowywane odrębnie do każdej specjalności i do każdego rodzaju uprawnień. Dotyczą obowiązującego zakresu przepisów regulujących procesy budowlane. Ich katalog można znaleźć w II części Szczegółowego programu egzaminów. Liczba pytań jest różna w zależności od rodzaju uprawnień.
Egzamin ustny na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń składa się z 10 pytań, w tym:


• 4 pytania dotyczące umiejętności stosowania zdobytej wiedzy technicznej podczas wykonywania praktyki zawodowej,
• 4 pytania związane z wybraną przez kandydata specjalnością uprawnień budowlanych,
• 1 pytanie dotyczące umiejętności posługiwania się przepisami prawa w praktyce,
• 1 pytanie praktyczne, które polega na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub na wykonaniu zadania projektowego.


Egzamin jest zaliczony, jeśli kandydat otrzyma 34 punkty na 50 możliwych.


Liczba pytań na uprawnienia bez ograniczeń projektowe lub do kierowania robotami budowlanymi odrębnie wynosi 8, a w tym:


• 3 pytania z praktycznego stosowania wiedzy technicznej podczas praktyki zawodowej,
• 3 pytania dotyczące specjalności wybranej przez kandydata,
• 1 pytanie sprawdzające umiejętność posługiwania się przepisami prawa,
• 1 pytanie praktyczne, które polega na wykonaniu zadania projektowego lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia prac budowlanych.


Egzamin jest zaliczony, gdy kandydat odpowie na 27 pytań z 40 możliwych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami