Na trudne grunty - fundamenty pośrednie


Na trudne grunty- fundamenty pośrednie

 

Najpopularniejszą metodą posadowienia budynku w gruncie są ławy fundamentowe. Ławy mogą stanowić równocześnie ścianę piwnicy. Z powodzeniem można je również stosować w przypadku domów niepodpiwniczonych.

 

Kiedy wykonuje się fundamenty pośrednie?


Fundamenty muszą być osadzone głębiej niż poziom przemarzania gruntu. Warunki na działce bywają jednak bardzo niesprzyjające. Zawsze przed wykonaniem fundamentów należy wykonać specjalne pomiary geotechniczne. To pozwoli jak najlepiej dopasować fundamenty do rodzaju gruntu. Na fundamentach opiera się cała konstrukcja budynku. Od sposobu ich wykonania uzależniona jest stabilność całego budynku. Specjalne badania geotechniczne pomogą określić nośność gruntu. Gdy warstwa ta znajduje się głęboko na poziomie 3-4 m należy wykonać fundament pośredni.

 

Koszt wykonania fundamentów


Koszt wykonania fundamentów pośrednich bywa wysoki. Czasami więc warto przemyśleć budowę na trudnej działce, gdzie grunt jest odkształcony lub niestabilny. Fundamenty pośrednie można również wykonać przy istniejących już budynkach. Jest to potrzebne wtedy gdy tradycyjne fundamenty ulegną uszkodzeniu na przykład na skutek powodzi.

 

Wpływ na jakość fundamentów ma wiele czynników. Pierwszy pośród nich to materiał z jakiego wykonane są fundamenty. Drugi ważny czynnik to technologia stosowanych robót. W projekcie powinno być dokładnie wskazane jakie materiały należy stosować na danym podłożu. Pod uwagę należy również wziąć poziom wód gruntowych.

 

Pale fundamentowe


Fundamenty pośrednie posadowione są na palach. Mowa o palach żelbetowych, które umieszcza się na głębokości około 9 m. W dalszej kolejności zalewa się je betonem, posiadają one również zbrojenie. Wcześniej została podana średnia głębokość, w której umieszcza się pale. Gdy warunki gruntowe są zdecydowanie bardziej wymagające pale można umieszczać na głębokości nawet 18 m. Średnica pali powinna wynosić około 30-40cm. Gdy pale fundamentowe są już wykonane w dalszej kolejności tworzy się ławy fundamentowe oraz ściany. Fundamenty pośrednie nie wykluczają możliwości zbudowania piwnicy. Można je spokojnie stosować do budowy domów podpiwniczonych jak i niepodpiwniczonych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami