Formowanie cegły

Formowanie cegły

We wsiach i w miejscowościach pozbawionych instalacji elektrycznych oraz w przypadku braku betoniarek napędzanych za pomocą silników spalinowych można przy mieszaniu zapraw cementowo-glinianych użyć siły pociągowej zwierząt.
Do tego celu stosuje się mieszarki o dwu wałach poruszanych w przeciwnym kierunku za pomocą kieratu. Orientacyjna wydajność przy tym sposobie mieszania wynosi 1 m3 zaprawy w ciągu 2-y3 godzin.
W zależności od posiadanego sprzętu mechanicznego i urządzeń produkcja cegły, bloków lub pustaków na placu budowy może odbywać się ręcznie lub mechanicznie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produkcja ręczna cegły cementowo-glinianej odbywa się w podobny sposób jak produkcja cegieł sposobem strycharskim lub przy użyciu ręcznych maszyn zwanych ceglarkami.
Formowanie cegły sposobem ręcznym odbywa się na tzw. stolę strycharskim. Formy do wyrobu ręcznego cegieł mają kształt skrzynki z dnem lub bez dna. Wymiary formy ze względu na minimalny skurcz cegły po wyschnięciu są tylko nieco większe (ok. 5%) od znormalizowanych wymiarów cegły. Forma jest wewnątrz obita blachą. Rozbieralna forma drewniana na dwie cegły.

Przed przystąpieniem do formowania cegieł należy przygotować mieszaninę cementowo-glinianą, z dodatkiem piasku, o takiej konsystencji, aby można było z niej formować cegły. Przy formowaniu cegieł po kilkurazowym użyciu formy z dnem należy dno oraz boki przed wprowadzeniem mieszanki cementowo-glinianej posmarować tłuszczem (np. olejem) w celu ułatwienia wyjmowania uformowanej cegły. Formowanie odbywa się w zespołach dwójkowych w ten sposób, że jeden robotnik nakłada mieszankę do formy (faza 1), ubija ją i wygładza jej zewnętrzną powierzchnię deszczułką (faza 2), zbierając nadmiar mieszanki (faza 3) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Drugi robotnik chwyta wypełnioną formę, podsuwając jednocześnie próżną formę. Następnie odwraca on formę do góry dnem (faza 4). Dzięki lekkiemu skosowi ścianek formy cegła wychodzi z niej przy podnoszeniu formy do góry (uprawnienia budowlane).

Przy użyciu formy bez dna formowanie odbywa się w ten sposób, że jeden robotnik ustawia formę na podkładce, napełnia ją mieszanką, wygładza wierzchnią powierzchnię deszczułką, po czym pomocnik odnosi wypełnioną formę na plac i zdejmuje formę pozostawiając cegłę na podkładce. Wydajność przy tym sposobie formowania wynosi orientacyjnie na 1 robotnika od 300 do 500 szt. cegieł w ciągu 8 godzin (program egzamin ustny).

Okres suszenia cegły

Tak w jednym, jak i w drugim przypadku gotowe cegły kładzie się na placu pod szopą w celu osłonięcia ich przed działaniem słońca i wiatru. Na drugi dzień cegła jest na tyle twarda, że można ją już w celu suszenia ułożyć na podkładkach na dłuższym boku pod szopą.
Okres suszenia cegły może trwać ok. 2 tygodni. Dostateczne wyschnięcie cegły stwierdza się w ten sposób, że rozłupuje się ją na pół. Jeśli zabarwienie przełomu cegły jest takie same jasnoszare jak powierzchnia cegły, świadczy to, że cegła jest już wyschnięta i może iść na budowę (opinie o programie).

Przy większej produkcji cegły stosuje się do jej wyrobu ceglarki stalowe pięcio lub dziesięcio-cegłowe.
Ceglarki są to maszyny zaopatrzone w formę bateryjną do jednoczesnego wyrobu 5 lub 10 cegieł. Ceglarka składa się ze stołu na nogach, na którym znajduje się wspólna forma o ruchomym dnie (segregator aktów prawnych).
Po ubiciu mieszanki cementowo-glinianej drewnianym ubijakiem w formie bateryjnej naciskamy nogą pedał umieszczony w dole stołu. Przez naciśnięcie pedału podnoszą się dna formy bateryjnej razem z cegłami leżącymi na blaszanych podkładkach.

Wówczas podsuwa się pod cegły deskę, na której cegły razem z podkładkami przenosi się do szopy na miejsce twardnienia. Tam kładzie się deskę na stole pomocniczym i cegły kolejno zdejmuje się w ten sposób, że z wierzchu przyciska się każdą z nich dodatkową podkładką blaszaną, co ułatwia wykonanie półobrotu i ustawienie cegły na rąb na półce pod szopą. W ten sposób zwalnia się podkładki blaszane, które odnosi się z powrotem do ceglarki (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !