Blog

Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 10
29.06.2019

Nadawanie uprawnień budowlanych – jak przebiega proces?

W artykule znajdziesz:

Nadawanie uprawnień budowlanych – jak przebiega proces?


Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga długoterminowego planu, składającego się z wielu etapów. Pierwszym z nich jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia (program na komputer). Realizowany program studiów ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wybrany kierunek kształcenia musi być odpowiedni lub pokrewny dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Kolejny etap to praktyka zawodowa. Musi ona odbywać się pod nadzorem osoby mającej uprawnienia bu, którego wzór można pobrać na stronie swojej okręgowej izby samorządu zawodowego (program na telefon).

Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 11
Nadawanie uprawnień budowlanych – jak przebiega proces?

Dopiero po spełnieniu każdego z wymienionych warunków można złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Wniosek składa się do właściwej izby samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Pod uwagę należy wziąć adres zamieszkanie, a nie zameldowania. Przynależność do izby zależy od tego, gdzie przebywa kandydat. Co roku izby organizują dwie sesje egzaminacyjne – wiosenną i jesienną. Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane jest przeprowadzana w tym samym terminie i o tej samej godzinie w każdej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. Po egzaminach pisemnych przychodzi czas na egzaminy ustne, które mogą trwać nawet kilka tygodni (opinie o programie). Wnioski o przeprowadzenie egzaminu są przyjmowane w terminach, które każda okręgowa izba inżynierów budownictwa ustala indywidualnie.

Na pewno termin składania wniosków upływa przynajmniej 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, który należy pobrać ze strony internetowej. Do wniosku należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, bądź dokument potwierdzający posiadanie tytułu mistrza lub technika. Oprócz tego konieczne może być dołączenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów (promocja 3  w 1).

Wykaz prac projektowych


Niezbędny jest również wykaz prac projektowych odbytych w ramach praktyki zawodowej oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i niezbędnym zaświadczeniami.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 16 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 17 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 18
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 19
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 20 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 21 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 22
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 32 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 33 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 34
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 35
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 36 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 37 Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 38
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt stosowanych układów kratowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami