Nadwozie koparki

Nadwozie koparki
Nadwozie koparki

W czasie pracy koparki zbierakowej siły niezbędne do przezwyciężenia oporów występujących przy skrawaniu gruntu nie są przyjmowane przez wysięgnik, lecz przez linę ciągnącą i oddziałującą na nadwozie koparki (odwrotnie niż przy koparce przedsiębiernej) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dlatego też siły działające na wysięgnik koparki zbierakowej, przy wszystkich pozostałych jednakowych warunkach, są znacznie mniejsze niż siły działające w wysięgniku koparki przedsiębiernej; ograniczają się one do sił wywołanych przez ciężar zbieraka z urobkiem i olinowaniem oraz do siły odśrodkowej powstającej przy obrocie nadwozia.

W tych warunkach wysięgnik koparki zbierakowej może mieć większą długość niż odpowiedni wysięgnik koparki przedsiębiernej. Na przykład wysięgnik wyposażenia zbierakowego koparki uniwersalnej KM-602 (rys. 4-112) ma długość 10 360 mm, podczas gdy wysięgnik wyposażenia przedsiębiernego - 5500 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zbierak zbudowany jest w postaci skrzyni otwartej od przodu i od góry (rysunek 4-113) składającej się z dwóch ścianek bocznych, ścianki tylnej i dna. Kształt geometryczny zbieraka jest wynikiem studiów nad powstawaniem oporów przy skrawaniu gruntów, dlatego też tylna ścianka ma duże zaokrąglenie, a żebra pod dnem zmniejszają opory przy tarciu o grunt oraz chronią dno zbieraka przed ścieraniem. Wreszcie w celu zmniejszenia oporów przy skrawaniu - dolne części ścianek bocznych są ścięte (uprawnienia budowlane).

Przednia część dna jest odgięta ku dołowi oraz zaopatrzona w zęby w celu ułatwienia zagłębiania się zbieraka w grunt. Zbierak zaopatrzony jest w 3-f6 zębów I (zbierak koparki KM-602 ma 4 zęby). Boczne ścianki zbieraka połączone są sztywnym i ciężkim kabłąkiem 2, który utrzymuje je w niezmiennym położeniu przeciwstawiając się siłom skrawającym, które szybko by odkształciły wolno stojące pionowe ścianki boczne (program egzamin ustny). Poza tym kabłąk spełnia jeszcze dodatkową rolę, obciążając przód zbieraka, ułatwia zagłębianie się zębów w grunt. Wreszcie stanowi on belkę, do której przymocowany jest jeden koniec liny 3 sterującej położeniem zbieraka.

Lina pociągowa

W celu niedopuszczania do tarcia łańcuchów wieszakowych 4 stanowiących przedłużenie liny wyciągowej 5 o ścianki boczne zbieraka, łańcuchy te są rozparte rozporą 6 na wysokości umożliwiającej swobodne przechylenie zbieraka przy dokładnym opróżnianiu go z urobku (opinie o programie).

Aby lina pociągowa nie ocierała się o nadwozie przy skrawaniu gruntu poniżej stanowiska koparki i aby prawidłowo nawijała się na bęben głównej wciągarki, na przednim skraju platformy nadwozia osadzone jest urządzenie naprowadzające, pokazane na rysunku 4-114. Urządzenie to składa się z obudowy 7, obracającej się wokół osi pionowej 2 umocowanej na wsporniku 3, który z kolei umocowany jest do nadwozia. Obudowa 1 obejmuje dwa pionowo zmontowane krążki 4, między którymi przechodzi lina pociągowa 5, a które utrzymują ją w ustalonym położeniu w płaszczyźnie pionowej, natomiast dwa krążki poziome 6 nadają linie należyty kierunek przy nawijaniu się jej na bęben wciągarki głównej (segregator aktów prawnych). Rolki 7 uniemożliwiają boczne wychylanie się liny i obcieranie się jej o obrzeża krążków 4 przy obracaniu się nadwozia.

Zbierak zajmuje w czasie jednego i tego samego cyklu roboczego różne położenie w stosunku do nadwozia. W czasie skrawania znajduje się poniżej platformy nadwozia, w czasie zaś podnoszenia zbieraka z urobkiem (do załadowania na środki transportowa lub na odkład) zbierak znajduje się powyżej tej platformy (promocja 3 w 1).

Lina pociągowa służy do ciągnięcia zbieraka po urabianym gruncie w celu skrawania go i napełnienia nim zbieraka; lina ta pozostaje naciągnięta, także podczas podnoszenia łyżki z urobkiem. Dla opróżnienia zbieraka i załadowania urobku na środki transportowe lub na odkład zwalnia się linę pociągową, wskutek czego zbierak przechyla się.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !