Nadwyżka rudy i topników

Nadwyżka rudy i topników

Zgodnie z normą PN-56/B-03260 dla elementów’ betonowych poddanych wpływom termicznym większym niż 100°C należy obniżyć naprężenia dopuszczalne o 25%. W przedziale od 50 do 100°C naprężenia w betonie powinno się redukować o 20%.
Przy obliczaniu wg metody stanów granicznych należy stosować wszystkie współczynniki odpowiednio do panującej temperatury w danym elemencie fundamentu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zadaniem składowiska jest przechowywanie zasobów rudy i topnika.
Nadwyżka rudy i topników transportowana jest poprzez wywrotnicę wagonową i przenośniki taśmowe dla zasobników załadowczych (górnych), po czym odbywa się przeładunek jej na transferkary ń. Transferkary dostarczają materiał do kanału wyładowczego, skąd most przeładunkowy przerzuca go na poszczególne stosy na składowisku. Ze składowiska do zakładu ruda i topnik są dostarczone poprzez most przeładunkowy, który ładuje materiał ze stosów bądź do transferkarów, które kierowane są do zasobników odbiorczych (dolnych) skąd są transportowane do aglomeracji, bądź bezpośrednio do zasobników wielkopiecowych. Dostawy do zakładu przygotowania rud odbywają się transportem kolejowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przetapianie w wielkich piecach dużej ilości gatunków rud stwarza dodatkowe trudności przy ich magazynowaniu. Składowiska rud mają poza tym dość duże znaczenie dla tzw. uśredniania rud, tj. takiego wyładunku i wyselekcjonowania ich ze składowiska, aby przekazywać do wielkich pieców rudę o możliwie jednorodnej zawartości żelaza oraz o możliwie jednorodnej ziarnistości.

Ruda oraz inne materiały usypywane są w składowisku w postaci zwałów o kształcie wydłużonych pryzm. Składowiska rud lokalizuje się obecnie tak, aby dłuższa ich oś była równoległa do osi grupy wielkich pieców.
Najważniejszym mechanizmem składowiska jest most przeładunkowy wyposażony w wózek z chwytakiem jeżdżącym wzdłuż dolnego pasa poziomej belki mostu. Rozpiętość mostu określa szerokość składowiska rud; wynosi ona zwykle kilkadziesiąt metrów. Górne położenie chwytaka umożliwia usypanie zwałów o wysokości 16-20 m.

Most ma z obydwu stron wysięgnice (wsporniki), których długość zależy od warunków lokalnych. Belka pozioma mostu oparta jest na 2 nogach: jednej przegubowej (wahadłowej), drugiej sztywnej. Nogi zaopatrzone są w oddzielne napędy poruszające most. Jazda mostu odbywa się na podtorzach stalowych osadzonych na ścianowych fundamentach żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Wytwornice

Wywrotnice wagonowe. Wyładowywanie rudy i topników z pociągów kolejowych wykonuje się przy zastosowaniu wywrotnic wagonowych. Odbywa się to przez kolejne wywracanie wagonów z pociągu podstawionego na tor wyładunkowy. Wagon przeznaczony do wyładowania zostaje przesunięty przez popychacz samojezdny na platformę wywrotnicy, umocowany w uchwytach pneumatycznych, a następnie wywrócony i opróżniony (program egzamin ustny). Popychacz jest to specjalny wózek, poruszający się po torze ułożonym wewnątrz normalnego toru kolejowego.

Rozróżnia się 3 rodzaje wywrotnic wagonowych:
- wywrotnice wieżowe przesuwne,
- wywrotnice czołowe stałe,
- wywrotnice obrotowe (beczkowe) stałe (opinie o programie).

Podstawową częścią wywrotnicy przesuwnej jest wieża nośna z umieszczonymi w niej mechanizmami do przechylania wagonów. Wieża wywrotnicy porusza się na wózkach po specjalnych torach ułożonych na zewnątrz torów kolejowych. Wywrotnica przesuwna wyładowuje materiał bezpośrednio do kanału wyładowczego składowiska (segregator aktów prawnych).

Stała wywrotnica czołowa różni się od poprzednio opisanego typu osadzeniem jej na stałym fundamencie, dzięki czemu konstrukcja jej jest zmacanie prostsza i lżejsza. Nieodzowną częścią składową wywrotnicy są zasobniki, do których wsypuje się zawartość wagonów. Z lejów zasobników materiał podawany jest na przenośniki taśmowe i transportowany do zasobników załadowczych. Z zasobników tych materiał za pośrednictwem transferkarów jest przenoszony na składowisko w celu uśrednienia lub do zasobników zasilających (namiarowych) wielkie piece (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !