Blog

25.03.2019

Nadzór autorski a prawo budowlane

W artykule znajdziesz:

Nadzór autorski a prawo budowlane

Sprawowanie nadzoru autorskiego w Polsce wymaga posiadania uprawnień budowlanych (program na komputer). Dzięki nim można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego czynności nadzoru autorskiego polegają przede wszystkim na:
• potwierdzaniu, że roboty budowlane wykonywane są zgodnie z projektem,
• uzgadnianiu możliwości wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań znajdujących się w projekcie – propozycje tych zmian muszą być zgłoszone przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon).

Nadzór autorski nie jest obowiązkowy

Nadzór autorski a prawo budowlane

Nadzór autorski nie jest obowiązkowy – inwestor ma prawo go ustanowić, ale nie musi tego robić. Ponadto nadzór autorski może zostać powołany przez organ wydający pozwolenie budowlane (program na egzamin ustny).
Przepisy budowlane w Polsce przewidują, że w czasie realizacji budowy projektant pełniący nadzór autorski ma prawo wstępu na teren obiektu oraz dokonania wpisów w dzienniku budowy, dotyczących realizacji prac budowlanych. Ponadto może on poprzez wpis w dzienniku wstrzymać roboty budowlane – dotyczy to sytuacji, gdy projektant stwierdzi, iż roboty są wykonywane niezgodnie projektem lub pojawiła się możliwość powstania zagrożenia. Autor projektu jest także zobowiązany do uzgodnienia lub sporządzenia indywidualnej dokumentacji technicznej związanej z wyrobem budowlanym, który będzie stosowany w danym obiekcie (promocja 3 w 1).
Oczywiście nadzór autorski może być sprawowany wyłącznie przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane. Uprawnienia można zdobyć po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów oraz po odbyciu praktyki, której długość i zakres określają przepisy budowlane (segregator). Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentacji do procesu kwalifikacyjnego. Etap kwalifikacyjny jest bardzo ważny, ponieważ od niego zależy czy kandydat zostanie upoważniony do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane. Uprawnienia można uzyskać w różnych specjalność – w przypadku nadzoru autorskiego najlepsze są uprawnienia do projektowania bez ograniczeń (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami