Za co odpowiada kierownik budowy?


Kierownik budowy to jeden z zawodów zaufania publicznego, co wiąże się z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. Każdy kierownik budowy, na którego nałożona została grzywna związana z wykonywaniem przez niego samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, ponosi odpowiedzialność zawodową zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (program na komputer).

Za co odpowiada kierownik budowy?

Inwestor ma prawo zażądać od kierownika budowy usunięcia szkody, jeśli dojdzie on do wniosku, że powstała ona w wyniku niedopełnienia swoich obowiązków przez kierownika budowy (program na telefon). W ocenie odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy zawsze należy uwzględnić fakt, że jest on zależy od niektórych decyzji inwestora. Dotyczy to zwłaszcza tych decyzji, które stanowią odstępstwo od projektu budowlanego i wprowadzone zostały bez zachowania odpowiednich procedur – w przypadku dużych zmian konieczne jest dokonanie zmian zakresu pozwolenia na budowę (program egzamin ustny).

W ocenie prawnej taka sytuacja jest dość jasna – jeśli kierownik budowy wyrazi zgodę na wprowadzenie innych rozwiązań bez zachowania odpowiednich procedur, to ponosi on wobec inwestora odpowiedzialność odszkodowawczą, pomimo faktu, że wyraził zgodę na te zmiany pod wpływem żądania inwestora (opinie o programie). Zawsze w przypadku, gdy inwestor chce wprowadzić rozwiązania, które wykraczają poza projekt, bądź są niezgodne ze sztuką budowlaną, kierownik budowy musi się im sprzeciwić, a nawet wstrzymać budowę.

Dodatkowe ubezpieczenie


Z tytułu pełnienia swoich funkcji kierownik budowy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to zresztą wymagane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w której muszą być zrzeszone osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i chcą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (segregator aktów prawnych). Kierownik budowy posiadający wyłącznie ubezpieczenie OC do wysokości, która wskazana jest w rozporządzeniu ministra finansów, musi pamiętać, że w razie potrzeby będzie musiał pokryć część szkód z własnej kieszeni. Z tego względu zaleca się, aby każdy kierownik budowy wykupił dodatkowe ubezpieczenie w ramach swoich środków (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !