Nadzór inwestorski a praktyka zawodowa


Nadzór inwestorski a praktyka zawodowa

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Opinie znajdziesz w zakładce opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również pakiet 3 w 1.

W zdecydowanej większości przypadków inwestor zlecający budowę danego obiektu nie posiada wiedzy technicznej na takim poziomie, aby samodzielnie kontrolować postęp prac i wykonanie określonych w planie budowy celów. Najczęściej nie może też przebywać wciąż na placu budowy, nie jest to zresztą jego zadaniem. Inwestor przeznacza na budowę pieniądze i jeżeli chce być całkowicie pewien, że prace postępują zgodnie z planem i kolejne etapy są realizowane bez zastrzeżeń oraz terminowo, może zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najkrócej mówiąc nadzór inwestorski to ustanowienie osoby, która “patrzy na ręce" kierownikowi budowy w celu zapobieżenia wszelkiego rodzaju nadużyciom i w ten sposób dba o interesy inwestora. Posiada wszelkie prerogatywy do przeprowadzania szczegółowych kontroli oraz pełen dostęp do dokumentacji. Ponadto jest to osoba nadrzędna nad kierownikiem budowy i może wydawać mu polecenia. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, może w imieniu inwestora zażądać natychmiastowych poprawek. Można powiedzieć, że inspektor nadzoru inwestorskiego ma w zakresie kontroli pełną władzę na placu budowy i działa w pewnym sensie także we własnym interesie, ponieważ wszelkiego rodzaju wady i nieprawidłowości wykryte po zakończeniu budowy zapisywane są na jego konto i może być za to pociągnięty do odpowiedzialności.

W praktyce często zdarza się, że nadzór inwestorski prowadzi do pewnych tarć pomiędzy inspektorem a kierownikiem budowy. Pierwszy z nich stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, za które ponosi pełną odpowiedzialność. Drugi poddawany jest ciągłej presji i kontroli- szczególnie wtedy, gdy terminy budowy są szczególnie napięte.

Wbrew częstym opiniom inspektor nadzoru budowlanego nie może natomiast być opiekunem praktyki zawodowej do zdobycia uprawnień. budowlanych w PIIB. Powód jest bardzo prosty. Inspektor pełni funkcję jedynie kontrolną, a nie techniczną. Za taką natomiast odpowiada w pełni kierownik budowy i ma tutaj znacznie szerszy zakres obowiązków. Największą wiedzę praktykant może zdobyć pod okiem doświadczonego kierownika budowy biorąc czynny udział w budowie, przebudowie, rozbudowie czy remoncie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !