Rynny

Rynny

Rynny są to koryta umieszczone z niewielkim odchyleniem od poziomu przy okapach budynku, służące do odprowadzenia wody z dachu. Właściwym materiałem na rynny jest blacha cynkowa (program na komputer). Blacha stalowa czarna nie nadaje się na rynny, ponieważ pomimo malowania szybko rdzewieje. Blacha stalowa ocynkowana nie jest także dobrym materiałem na rynny, ponieważ szorująca woda, zwłaszcza z piaskiem, dość szybko niszczy warstewkę ochronną cynku i rynna wówczas rdzewieje. Przy pokryciach miedzianych stosowane bywają rynny miedziane. Spotyka się również rynny żelbetowe wytworzone w monolitycznym gzymsie lub też w postać: prefabrykatów opartych na wspornikach.

Ostatnio zaczęto stosować rynny z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza z PCW (program na telefon).
Grubość blachy stosowanej na rynny powinna być co najmniej taka, aby odcinki rynny między uchwytami nie uległy zniekształceniu pod wpływem ciężaru wody i zatrzymującego się śniegu. Dla rynien cynkowych i stalowych ocynkowanych właściwa jest grubość 0,6-4-0,7 mm.
Przekrój rynny powinien być taki, aby przy gwałtownych deszczach lub przy topnieniu śniegu nadmiar gromadzącej się na dachu wody mógł być doprowadzony do przelewania się przez krawędzie rynny, co mogłoby spowodować szkodliwe zawilgocenie ściany (program egzamin ustny).

Wymiary rynien

Wymiary rynien zależą od wielkości połaci dachowych oraz od długości i ilości koszów. Im dłuższe są kosze, tym większe ilości wody napełniają rynnę w jednym miejscu. Na ogół przyjmuje się, że 1 cm2 rzutu poziomego odwadnianej połaci wymaga 0,3 do 1 m2 przekroju rynny. Przy dachach bez koszów można tę liczbę obniżyć do 0,5 cm2. Jednakże obliczeniowe przekroje rynien można według tych założeń uzyskać, dobierając odpowiedni rozstaw rur spustowych (opinie o programie).

Najkorzystniejszy przekrój rynny metalowej ze względu na ilość zużytego materiału i szybki odpływ wody jest półkolisty. Ten przekrój zarazem najmniej się odkształca i jest najłatwiejszy w wykonaniu. Niepożądane są w rynnach blaszanych ostre krawędzie między dnem i ściankami bocznymi; w tym miejscu materiał z biegiem czasu ulega zniszczeniu (segregator aktów prawnych).

W zwykłych budynkach stosowane są następujące przekroje rynien: półkoliste o średnicy 10, 15, 18 i 20 cm oraz prostokątne o podstawie 10 i 15 cm. Rynny mające przekrój mniejszy od najmniejszego z wyżej wymienionych spotykane są w małych budynkach, na mansardach, wybudówkach, altanach itp.; należy jednak mieć na względzie, że rynny o zbyt małym przekroju często zawodzą, ponieważ zostają zapełnione piaskiem, gałązkami, śmieciami itp (promocja 3 w 1).
Spadek w rynnach wynosi 0,5-4-2%).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !