Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane

Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane

Inspektor nadzoru inwestorskiego to zawód, który wymaga posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, doświadczenia oraz wiedzy w zakresie prawa budowlanego (program na komputer). Bardzo ważne jest to, że inspektorem nadzoru inwestorskiego nie może być kierownik budowy ani kierownik robót budowlanych. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może zostać wyłącznie inżynier, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Osoba ta może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Oczywiście ma również odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową i wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych i norm. Ponadto jego wykształcenie oraz praktyka zawodowa muszą być dopasowane do stopnia skomplikowania prowadzonych robót budowlanych i ich rodzaju. Inspektor musi być też członkiem izby samorządu zawodowego, co jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (program egzamin ustny).

Inspektor nadzoru inwestorskiego może przeprowadzać kontrole na budowie bez obecności inwestora, ponieważ reprezentuje on jego interesy. W przypadku, gdy cokolwiek wzbudzi jego wątpliwości, może on zażądać dodatkowych ocen technicznych i ekspertyz. Co więcej, jeśli będzie miał zastrzeżenia, co do jakości stosowanych wyrobów budowlanych, czy jakości przeprowadzanych robót budowlanych, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie inwestora. Może też, za pomocą wpisu w dzienniku budowy, wstrzymać prace budowlane (opinie o programie).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego i ma prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy (segregator aktów prawnych). Jednak jego zatrudnienie nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak stopień skomplikowania prac budowlanych lub projektu jest znaczny, to starosta wydający pozwolenie na budowę, może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku domów jednorodzinnych jest to praktykowane bardzo rzadko, ale warto pamiętać, że ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest w interesie inwestora (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !