Blog

27.05.2019

Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – nowelizacja

W lutym uchwalona została nowelizacja prawa budowlanego, która przeniosła zapisy z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do ustawy Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). W nowelizacji wprowadzono artykuł 15a, który określa zakres uprawnień budowlanych.

Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

Uprawnienia budowlane do projektowania w jednej z wybranych specjalności dają możliwość sporządzania projektu zagospodarowania terenu lub działki w ramach tej specjalności (program na komputer). W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, ale wyłącznie w odniesieniu do architektury danego obiektu (program na telefon). Uprawnienia w tej specjalności, lecz w zakresie ograniczonym, dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wyłącznie architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 w zabudowie zagrodowej bądź na terenie zabudowy zagrodowej.

Dużo możliwości po zdobyciu uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dają najwięcej możliwości, ponieważ pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi zarówno w odniesieniu do architektury, jak i konstrukcji obiektu (opinie o programie). Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym, uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu bądź do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Muszą one także spełniać następujące warunki:
• wysokość do 12 m nad poziomem terenu (program egzamin ustny),
• do 3 kondygnacji nadziemnych – wysokość kondygnacji do 4,8 m,
• posadowienie na głębokości maksymalnej 3 m poniżej poziomu terenu,
• posadowienie na stabilnym gruncie nośnym,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m,
• wysięg wsporników do 2 m (segregator aktów prawnych),
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• brak konieczności uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.
Nietrudno zauważyć, że zakres uprawnień budowlanych pozostał bez zmian. Jedyną zmianą jest przeniesienie przepisów do rangi ustawy, czego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami