Blog

Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 10
27.05.2019

Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – nowelizacja

W lutym uchwalona została nowelizacja prawa budowlanego, która przeniosła zapisy z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do ustawy Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). W nowelizacji wprowadzono artykuł 15a, który określa zakres uprawnień budowlanych.

Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 11
Zakres uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

Uprawnienia budowlane do projektowania w jednej z wybranych specjalności dają możliwość sporządzania projektu zagospodarowania terenu lub działki w ramach tej specjalności (program na komputer). W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, ale wyłącznie w odniesieniu do architektury danego obiektu (program na telefon). Uprawnienia w tej specjalności, lecz w zakresie ograniczonym, dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wyłącznie architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 w zabudowie zagrodowej bądź na terenie zabudowy zagrodowej.

Dużo możliwości po zdobyciu uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dają najwięcej możliwości, ponieważ pozwalają na projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi zarówno w odniesieniu do architektury, jak i konstrukcji obiektu (opinie o programie). Te same uprawnienia, ale w zakresie ograniczonym, uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu bądź do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Muszą one także spełniać następujące warunki:
• wysokość do 12 m nad poziomem terenu (program egzamin ustny),
• do 3 kondygnacji nadziemnych – wysokość kondygnacji do 4,8 m,
• posadowienie na głębokości maksymalnej 3 m poniżej poziomu terenu,
• posadowienie na stabilnym gruncie nośnym,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m,
• wysięg wsporników do 2 m (segregator aktów prawnych),
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• brak konieczności uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.
Nietrudno zauważyć, że zakres uprawnień budowlanych pozostał bez zmian. Jedyną zmianą jest przeniesienie przepisów do rangi ustawy, czego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 16 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 17 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 18
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 19
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 20 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 21 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 22
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 32 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 33 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 34
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 35
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 36 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 37 Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 38
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Podstawka trzpieniowa regulowana zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami