Blog

Siła normalna zdjęcie nr 10
26.06.2018

Nadzór inwestorski – jak wygląda umowa?

W artykule znajdziesz:

Nadzór inwestorski – jak wygląda umowa?


Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego może na inwestora nałożyć organ, który wydaje pozwolenie na budowę. Inwestor może również z własnej woli ustanowić nadzór autorski. Celem takiego nadzoru jest zapewnienie kontroli nad zgodnością z projektem realizowanych prac oraz wprowadzanie rozwiązań nieprzewidzianych w projekcie, ale zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski jest ustanawiany przez inwestora wtedy, gdy nie ma on odpowiedniej wiedzy, doświadczenia czy kwalifikacji, które pozwoliłyby zapewnić prawidłowy przebieg budowy. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku szczelnie skomplikowanych projektów, konieczne jest ustanowienie nadzoru w różnych specjalnościach.
Główną rolą inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie na budowie interesów inwestora – ma on obowiązek prowadzenia działań na rzecz inwestora oraz ochrona jego interesu publicznego. Zabezpieczenia interesu publicznego obejmuje m.in.:
• sprawdzanie oraz odbiór tych robót budowlanych, które ulegają zanikowi lub zakryciu,
• udział w odbiorach technicznych i próbach instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych,
• przygotowanie oraz udział w czynnościach dotyczących usuwania wad i odbioru gotowych obiektów.
Ochrona interesów inwestora i interesu publicznego polega na:
• sprawowaniu kontroli nad zgodnością realizacji budowy z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami i zadami wiedzy technicznej,
• sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i zapobieganie stosowania wadliwych lub niedopuszczonych do użytku w budownictwie materiałów budowlanych,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy wykonywania poleceń obejmujących usuwanie nieprawidłowości lub zagrożeń, a także wykonywania badań lub prób i ekspertyz, obejmujących także roboty budowlane wymagające odkrycia oraz elementy zakryte. Ma on również prawo do wstrzymania robót budowlanych, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Siła normalna zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Siła normalna zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Siła normalna zdjęcie nr 15 Siła normalna zdjęcie nr 16 Siła normalna zdjęcie nr 17
Siła normalna zdjęcie nr 18
Siła normalna zdjęcie nr 19 Siła normalna zdjęcie nr 20 Siła normalna zdjęcie nr 21
Siła normalna zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Siła normalna zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Siła normalna zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Siła normalna zdjęcie nr 31 Siła normalna zdjęcie nr 32 Siła normalna zdjęcie nr 33
Siła normalna zdjęcie nr 34
Siła normalna zdjęcie nr 35 Siła normalna zdjęcie nr 36 Siła normalna zdjęcie nr 37
Siła normalna zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Siła normalna zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Siła normalna zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami