Nadzór inwestorski – jak wygląda umowa?


Obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego może na inwestora nałożyć organ, który wydaje pozwolenie na budowę. Inwestor może również z własnej woli ustanowić nadzór autorski. Celem takiego nadzoru jest zapewnienie kontroli nad zgodnością z projektem realizowanych prac oraz wprowadzanie rozwiązań nieprzewidzianych w projekcie, ale zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski jest ustanawiany przez inwestora wtedy, gdy nie ma on odpowiedniej wiedzy, doświadczenia czy kwalifikacji, które pozwoliłyby zapewnić prawidłowy przebieg budowy. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku szczelnie skomplikowanych projektów, konieczne jest ustanowienie nadzoru w różnych specjalnościach.
Główną rolą inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie na budowie interesów inwestora – ma on obowiązek prowadzenia działań na rzecz inwestora oraz ochrona jego interesu publicznego. Zabezpieczenia interesu publicznego obejmuje m.in.:
• sprawdzanie oraz odbiór tych robót budowlanych, które ulegają zanikowi lub zakryciu,
• udział w odbiorach technicznych i próbach instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych,
• przygotowanie oraz udział w czynnościach dotyczących usuwania wad i odbioru gotowych obiektów.
Ochrona interesów inwestora i interesu publicznego polega na:
• sprawowaniu kontroli nad zgodnością realizacji budowy z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami i zadami wiedzy technicznej,
• sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i zapobieganie stosowania wadliwych lub niedopuszczonych do użytku w budownictwie materiałów budowlanych,
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy wykonywania poleceń obejmujących usuwanie nieprawidłowości lub zagrożeń, a także wykonywania badań lub prób i ekspertyz, obejmujących także roboty budowlane wymagające odkrycia oraz elementy zakryte. Ma on również prawo do wstrzymania robót budowlanych, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !