Nadzór inwestorski – kto może go pełnić?

Nadzór inwestorski nie jest wymagany, chyba że taki obowiązek nałoży organ wydający pozwolenie na budowę (https://uprawnienia-budowlane.pl). Funkcję tę może pełnić wyłącznie inspektor nadzoru inwestorskiego, będący pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Oczywiście, aby zostać inspektorem nadzoru budowlanego, należy spełnić odpowiednie wymagania (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Przed wszystkim osoba taka musi mieć kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nazywane również uprawnieniami budowlanymi (program na telefon). Ponadto konieczna jest odpowiednia praktyka i wiedza budowlana. Inspektor nadzoru inwestorskiego może pojawić się na budowie już na samym początku prac budowlanych. Jego najważniejszym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad postępem robót budowlanych oraz pilnowanie interesów inwestora (segregator aktów prawnych).

Nadzór inwestorski może być powołany zarówno przez inwestora, jak i kierownika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma odpowiednią wiedzę techniczną, doświadczenie oraz czas, aby dopilnować wszystkich ważnych kwestii, dlatego jeśli inwestor nie zna się na budowach, to warto taką osobę ustanowić (opinie o programie). Nadzór inwestorski może być też narzucony odgórnie – sytuacja ta ma miejsce przede wszystkim w przypadku robót bardzo skomplikowanych, związanych z dużym ryzykiem. Rzadko zdarza się to przy budowie obiektów jednorodzinnych.

Kogo reprezentuje inspektor?

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje na budowie interesy inwestora. Sprawdza on przede wszystkim czy prowadzone prace budowlane są zgodne z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa i pozwoleniem na budowę (promocja 3 w 1).

Przeprowadza także kontrolę jakości wykonywanych prac budowlanych wraz z oceną zgodności stosowanych wyrobów budowlanych. Jego obowiązkiem jest również kontrola oraz obiór robót ulegających zaryciu, np. kontrola konstrukcji zbrojenia przed jego zabetonowaniem. Inspektor ma prawo do uczestniczenia w próbach urządzeń technicznych, instalacji i przewodów kominowych (program egzamin ustny). Potwierdza on, że roboty budowlane zostały faktycznie wykonane, a stwierdzone wady usunięte.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !