Najdawniejsze konstrukcje mostów budowlanych


Najdawniejsze konstrukcje mostów to mosty belkowe oraz mosty łukowe, dzięki którym możliwe było tworzenie dłuższych konstrukcji. Obecnie zdecydowanie najdłuższymi mostami są konstrukcje wiszące. Tego rodzaju most jest zawieszony na linach, które kotwiczone są w brzegu oraz wyniesione na odpowiednią wysokość za pomocą specjalnie zbudowanych wież. Pomost utrzymuje się za pomocą pomniejszych lin, które zwisają z lin głównych. Mosty wiszące są w stanie znosić duże siły skręcające, które wywoływane są przez nierównomierne obciążenie mostu oraz drgania spowodowane wiatrem. Przeciwdziałają temu specjalne kratownice usztywniające, które umieszczane są pod mostem.


W przypadku, gdy konstrukcja mosty mogłaby kolidować z ruchem statków, zamiast tradycyjnych konstrukcji wykonywane są mosty ruchome, nazywane również zwodzonymi. W dzisiejszych czasach wykonywane są różne typy tego rodzaju mostów. Mosty obrotowe to konstrukcje, które składają się z kilku sekcji. Każda sekcja może obracać się na filarach i ustawiać równolegle do nurtu rzeki. Innym rodzajem mostu zwodzonego jest tzw. most klapowy, który może składać się z jednej lub dwóch części. Części te w razie potrzeby mogą odchylać się na zawiasach do pozycji pionowej. W ten sposób powstaje wystarczająco dużo przestrzeni, aby statek mógł przepłynąć między dwoma częściami mostu.


Znacznie rzadziej budowanym mostem ruchomym jest most przenośnikowy. Najczęściej ma on postać szyny lub liny, która rozpięta jest między dwoma wieżami. Do wież podwieszone są platformy, które w chwili przepływania statu przeciągane są na drugą stronę rzeki. Oprócz typowych rodzajów mostów, czyli belkowych, łukowych i wiszących, istnieją również mosty przeznaczone do użytku tymczasowego. Przykładem mogą być mosty pontonowe, które umieszczane są na pływających podporach w formie zakotwiczonych do dna rzeki łodzi lub pontonów. Tego rodzaju most można bardzo łatwo przesunąć, aby otworzyć drogę przepływającym przez rzekę statkom – w tym celu wystarczy część pontonów lub łodzi odholować na bok.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami