Najważniejsze informacje o uprawnieniach hydrotechnicznych

 

Najważniejsze informacje o uprawnieniach hydrotechnicznych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej przez wiele lat były włączone do zakresu specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako osoba specjalność zostały ponownie wprowadzone, gdy w życie weszło nieobowiązujące już rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – stało się to 25 września 2014 roku. Obecnie uprawnienia hydrotechniczne znajdują się w ustawie prawo budowlane, jako jedna z samodzielnych specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer).

Aby możliwe było zdobycie uprawnień hydrotechnicznych należy skończyć studia na jednym z kierunków pokrewnych lub odpowiednich określonych w przepisach bądź uzyskać tytuł mistrza lub technika w jednym z zawodów, które również określone są w przepisach.
Kandydat na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej musi również odbyć praktykę zawodową, które długość zależy od posiadanego wykształcenia oraz rodzaju i zakresu uprawnień, o jakie się stara (program na telefon). Posiadanie takich uprawnień w nieograniczonym zakresie pozwala na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi zakresie:
• morskich budowli hydrotechnicznych,
• tymczasowych i stałych budowli hydrotechnicznych, odpowiadającym przepisom w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (program egzamin ustny).

Uprawnienia hydrotechniczne w ograniczonym zakresie dają nieco mniejsze możliwości w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W zależności od rodzaju uprawniają one do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
• budowli hydrotechnicznych do maksymalnie IV klasy ważności,
• budowli morskich do maksymalnie IV klasy chronionego obszaru (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej można zdobyć po spełnieniu w/w warunków oraz po przejściu postępowania kwalifikacyjnego (segregator aktów prawnych). Jego pierwszy etap to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a drugi to egzamin. Egzamin dzieli się na część pisemną oraz ustną, a jego zwieńczeniem jest uzyskanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !