Blog

22.04.2020

Należyta praca złącza z wkładkami łączonymi

W artykule znajdziesz:

Należyta praca złącza z wkładkami łączonymi

Należyta praca złącza z wkładkami łączonymi

Przy takim ujęciu strefy rozciąganej betonu wyłącza się przy obliczeniu stosunku procentowego wkładek do betonu nieistotną dla rozluźnienia wkładek część betonu o przekroju b (c-a).

Należyta praca złącza z wkładkami łączonymi na zakład oparta jest w dużej mierze na przyczepności betonu do zbrojenia, co jest słabą stroną złącza. Można przypuszczać, że łączenie wkładek za pomocą spawania znajdzie większe rozpowszechnienie aniżeli łączenie na zakład (program uprawnienia budowlane na komputer).
Istnieje potrzeba przeprowadzania badań złącz spawanych o tak szerokim zakresie, jak to zostało przeprowadzone w NRD nad złączami na zakład.
Podane tu rozważania wskazują na potrzebę opracowania odrębnej normy dla konstrukcji prefabrykowanych względnie rozszerzenia normy PN-50 B-03260 z uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju konstrukcji.
Jako przykład hali średniego typu o konstrukcji prefabrykowanej z dźwigarami dachowymi żelbetowymi pełnościennymi zostanie rozpatrzona konstrukcja trójnawowa bazylikowa zastosowana w NRD.
Konstrukcja hali składa się ze słupów zamocowanych w stopach, dźwigarów dachowych połączonych ze słupami przegubowo, przekrycia dachowego z platwi i płyt kasetonowych oraz belek podsuwnicowych zmontowanych w nawie środkowej w poziomie wyższym, w nawach bocznych - niższym.

Przekrycie dachowe składa się z płatwi i płyt, a więc elementów omówionych szczegółowo w rozdz. 3, lecz o odrębnym ukształtowaniu i metodach wykonania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Płyta dachowa jest to typ płyty (Cosse- bauder Kassetenplatte) znajdujący w NRD bardzo szerokie zastosowanie. Obramowana jest ona żebrami o wysokości 8 cm (przy rozpiętości 2,25 m) i podzielona żeberkami wewnętrznymi na pola o długości 40 cm (uprawnienia budowlane). W granicach tych pół płyta ma podwójną krzywiznę, jej grubość w wierzchołku wynosi 25 mm. Wymiary zewnętrzne wynoszą: szerokość 49.7 cm, długość - 215 cm. Ciężar jej wynosi 105 kG/nr.

Ścianki boczne

Ścianki boczne ukształtowane są pochyło, żebra czołowe przy podporach są nieco podcięte (program egzamin ustny). Przy porównaniu z płytami typu „Nowa Huta” zaletą jej jest krzywizna dolnej powierzchni pozwalająca na zredukowanie do minimum lub nawet całkowite wyeliminowanie zbrojenia samej płyty; natomiast wadą jej jest konieczność wykonywania odrębnych form dla każdej płyty o odmiennej długości. Różnice w ciężarach płyt są nieznaczne. Płyty mogą być wykonane w matrycach betonowych lub w formach stalowych na stołach wibracyjnych (opinie o programie).
Płatew dachowa ma przekrój zmienny na swej długości.

Przekrój teowy części środkowej przechodzi przy podporach w przekrój prostokątny o znacznie mniejszej wysokości. Przy podporach w górnej powierzchni płatwi uformowane są korytka, w których zostają obnażone strzemiona i pręty odgięte. Przez ułożenie w nich po zmontowaniu płatwi zbrojenia łączącego sąsiednie płatwie i po zagięciu strzemion wystających na osiach płatwi z podciągów oraz po zabetonowaniu styków uzyskuje się węzeł dobrze ustalający wzajemne położenie prefabrykatów. Należy dodać, że usiłowania wykonania z płatwi belek ciągłych z zastosowaniem na podporach zbrojenia przekrywającego o odpowiednio mocnym przekroju nie przynoszą korzyści ekonomicznych (segregator aktów prawnych).
Rozwiązania konstrukcyjne płyt dachowych i płatwi zostały dostosowane do konkretnych wymagań danej konstrukcji dachowej i nie mają cech elastyczności.
Dźwigar dachowy nawy środkowej jest belką o przekroju teowym opartą przegubowo na podporach.

Kształt belki i charakter zmienności przekrojów jest dobrze dostosowany do przebiegu zmienności momentów gnących i do wymagań dobrego odpływu z dachu wód opadowych. W miejscach oparcia na dźwigarze płatwi z jego górnej powierzchni wystają końce strzemion, które po zmontowaniu płatwi zostają przygięte i tworzą obwód zamknięty. Rozwiązanie węzła oporowego. Na długości 200 cm środnik przekroju zostaje poszerzony w planie do wymiaru równego szerokości górnych półek (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami