Blog

24.01.2020

Należyty porządek

Należyty porządek

Należyty porządek

W celu utrzymania w należytym stanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody konieczna jest stała ich konserwacja (program uprawnienia budowlane na komputer). Zapobieganie uszkodzeniom i w porę przeprowadzane naprawy są najważniejszym zadaniem konserwatora tych instalacji. Aby uniknąć przerw w ogrzewaniu i dostarczaniu ciepłej wody, podobnie jak przy konserwacji i remontach sieci wodociągowej, należy:
1) naprawiać wszelkie nieszczelności przewodów co przez spawanie lub wymianę uszkodzonych odcinków; przewodów ciepłej wody ze względu na ocynkowane rury spawać nie należy; w celu dokonania spawania bądź wymiany rur uszkodzony odcinek należy wyłączyć z instalacji zamykając najbliższe zawory i spuścić z niego wodę;
2) zabezpieczać przed uszkodzeniami rury znajdujące się w użytkowanych suterenach;
3) naprawiać i uzupełniać zamocowanie przewodów do ścian (haki, uchwyty);
4) naprawiać uszkodzoną izolację przewodów;
5) zabezpieczać przewody przed korozją przez oczyszczenie i malowanie;
6) w razie stwierdzenia zamulenia - przepłukać przewody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Konserwacja i naprawa zaworów przelotowych i regulacyjnych, wobec ich podobieństwa w konstrukcji, jest identyczna jak konserwacja i remonty uzbrojenia sieci wodociągowej omawianej wyżej.
Należy pamiętać, iż w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody wszelkie uszczelki powinny być odporne na wysoką temperaturę (stosować należy np. klingeryt, azbest, fibrę). Konserwacja i remont naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających polega przede wszystkim na:
a) naprawie zauważonych nieszczelności przez spawanie miejsc uszkodzonych;
b) zabezpieczaniu przed korozją przez malowanie farbą rdzochronną;
c) zabezpieczaniu przed zamarzaniem i uzupełnianiu izolacji.

Konserwacja i remont elementów grzejnych

Konserwacja i remont elementów grzejnych, znajdujących się w pomieszczeniach użytkowanych przez lokatorów, należy do administracji domu (uprawnienia budowlane). Użytkownik mieszkania czy lokalu, ze względu na dobro całej instalacji, nie może bez wyraźnej zgody administracji przeprowadzać żadnych napraw czy zmian w urządzeniach ogrzewczych.
Do najczęściej spotykanych uszkodzeń lub niedokładności w instalacji centralnego ogrzewania należą:
- nieszczelności (przecieki) na połączeniu grzejnika z gałązką lub na korkach;
- nieszczelności (przecieki) na złączach między elementami grzejnika lub samych elementów grzejnika;
- niedogrzewanie grzejników.

Nieszczelności (przecieki) na połączeniu grzejnika z gałązką lub na korkach można usunąć przez dokręcenie śrubunku znajdującego się na połączeniu lub korka (program egzamin ustny). Jeżeli nieszczelność jest większa, wówczas należy wyłączyć zaworami cały pion (lub część instalacji) i spuścić wodę, odkręcić całkowicie śrubunek bądź korek i wkręcić z powrotem po wymianie uszczelki.
W celu usunięcia nieszczelności na złączach między elementami grzejnika żeliwnego lub nieszczelności samych elementów należy spuścić wodę z pionu (lub części instalacji odciętej zaworami), po czym należy odłączyć grzejnik od gałązek, rozkręcić złączkę i wymienić uszczelkę lub wymienić przeciekający (pęknięty) element. Po dokonanej w ten sposób naprawie należy sprawdzić szczelność grzejnika przez poddanie go próbie wodnej na ciśnienie (opinie o programie).

Nieszczelności grzejników blaszanych i registrów z rur grzejnych naprawia się przez spawanie. Uszkodzenie registrów (rur grzejnych) w instalacji ogrzewania przez promieniowanie zdarza się bardzo rzadko. Przy naprawie tego rodzaju konieczne jest rozkucie stropów lub elementów ścian. Nawodnienie opróżnionych w czasie remontu pionów należy wykonywać powoli; szybkie napełnienie wodą grozi zapowietrzeniem instalacji.

Przyczyną niedogrzewania grzejników może być zapowietrzenie, zapchanie gałązek czy pionu, uszkodzenie lub zamknięcie zaworu podwójnej regulacji, niewyregulowanie zładu co, błędy projektowe (segregator aktów prawnych). Zapowietrzenie grzejników doraźnie można usunąć przez lekkie odkręcenie śrubunku między gałązką a grzejnikiem lub korka grzejnika.

Ten sposób odpowietrzania należy stosować bardzo ostrożnie, ponieważ zbyt duże odkręcenie śrubunku czy korka może spowodować - pod wpływem ciśnienia panującego w sieci - wyrwanie śrubunku (lub korka), a w rezultacie zalanie pomieszczenia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami