Blog

24.01.2020

Napełnienie zładu

Napełnienie zładu

Napełnienie zładu

Przy napełnianiu zładu wodą kotły muszą być wygaszone i ostudzone. Wszystkie zawory przy kotłach na pionach i grzejnikach oraz zawory odpowietrzające na pionach i zawór spustowy na rurze sygnalizacyjnej należy otworzyć. Instalację napełniać z kotłowni za pomocą węża gumowego, łączyć nim przewód wodociągowy ze zładem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy braku ciśnienia w przewodzie wodociągowym zastosować pompkę ręczną lub mechaniczną przeznaczoną do tego celu. Napełniać zład wodą do chwili, kiedy przez rurę sygnalizacyjną zacznie wyciekać woda; wówczas zawór na rurze sygnalizacyjnej należy zamknąć. Przy napełnianiu wodą dużego zładu należy kilkakrotnie odpowietrzać go w miejscach zasyfonowanych; napełnianie należy wykonywać powoli. Uwagi ogólne dla obu systemów ogrzewania. Przed rozpaleniem ognia pod kotłami palacz powinien:
a) sprawdzić, czy uzbrojenie kotła (armatura, osprzęt) jest w dobrym stanie i dobrze działa, czy kotły są szczelne i czy nie przecieka woda oraz czy kocioł i instalacja jest odpowietrzona;
b) sprawdzić stan wody w zładzie przez otwarcie zaworu spustowego na rurze sygnalizacyjnej oraz włączyć zawór trójdrogowy hydrometru,
znajdującego się na tej rurze; spadek raptowny strzałki hydrometru wskazuje, że stan wody jest niewystarczający; należy zawór na rurze sygnalizacyjnej pozostawić otwarty, a zład należy dopełnić wodą aż do przelewania się wody rurą sygnalizacyjną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nadmiar wody należy odprowadzić rurą sygnalizacyjną do kanalizacji, następnie zawór na rurze sygnalizacyjnej zamknąć, kotły, kanały dymowe, ruszty i popielnik oczyścić z sadzy i popiołu, usunąć nieszczelności w czopuchu i kominie, zasuwy dymowe otworzyć tylko przy tych kotłach, które mają być rozpalane, przy innych kotłach powinny być one szczelnie zamknięte, jak również powinny być zamknięte klapy popielnikowe i drzwiczki wsypowe, otworzyć zawory zamykające na przewidzianym obiegu z wyjątkiem zaworów na kotłach nieczynnych (uprawnienia budowlane).

Uwagi dodatkowe dla instalacji pompowej. Palacz powinien:
1)zamknąć zawory na obejściu i zawory dławne zmontowane na przewodzie tłocznym przy pompach,
2) uruchomić wszystkie pompy, z wyjątkiem rezerwowych, przy zamkniętych zaworach na odnogach tłocznych pomp;
3) stopniowo otwierać poszczególne zawory dławne na odnogach tłocznych pomp tak, aby uzyskać przy czynnych pompach jednakowe odczyty na manometrach na ssaniu oraz jednakowe na manometrach na tłoczeniu (zawory trójdrogowe przy manometrach otwarte);
4) sprawdzić, czy zawory bezpieczeństwa działają prawidłowo; manipulowanie przy zaworach bezpieczeństwa, unieruchomienie lub dodatkowe ich obciążenie, jest wzbronione i karalne (program egzamin ustny).

Obsługa kotłów żeliwnych podczas pracy

Rozniecić drewnem ogień w kotle i stopniowo dorzucać koksu do całkowitego rozpalenia. Z chwilą spalania części paliwa i obnażenia się rusztów należy przegarnąć pozostałe paliwo, przerusztować kocioł, usunąć żużel i narzucić świeży zapas paliwa.
Zamknąć szczelnie drzwiczki paleniskowe. Paliwo powinno być rozłożone równomiernie na całej powierzchni rusztu; grubość warstwy nie powinna wynosić więcej niż 30 cm.

Ustawić miarkownik ciągu, tak aby dopływ powietrza do paleniska odbywał się wyłącznie przez klapę w drzwiczkach popielnikowych. Przez rozetę znajdującą się w górnych drzwiczkach zasypowych wprowadzać dodatkowe powietrze w czasie od zasypania kotła do wytworzenia się żaru, następnie rozetę zamknąć. Regulować palenie miarkownikiem ciągu (zasuwą dymową i k w drzwiczkach popielnikowych) (opinie o programie).
W miarę rozżarzania się paliwa na ruszcie ilość powietrza do wadzanego do paleniska zmniejszać do minimum.

Ruszty utrzymywać w stanie czystym i bez żużla. Rusztować na ostrożnie, aby nie uszkodzić ścianek kotła, w odstępach co V2 do 1 g po zakończeniu rusztowania popiół należy usunąć z paleniska. W czasie rusztowania kotła należy siłę ciągu w palenisku zmniejszyć do minimum. Co 1 do 2 tygodni czyścić kanały dymowe, szczególnie w kotł Zanieczyszczone kanały niepotrzebnie zwiększają zużycie paliwa ] utrzymaniu tej samej temperatury na kotle (segregator aktów prawnych). W zależności od zewnętrznej temperatury powietrza, powinna normowana temperatura wody w kotle w czasie działania instal W tym celu palacz powinien posługiwać się tabelą temperatur, która winna znajdować się na widocznym miejscu w kotłowni. Graniczna temperaturą wody w kotle powinna wynosić 1 + 40°C i max. 95°C; granica ta nie powinna być przekroczona nz przy silnych mrozach (promocja 3 w 1).
Nie wolno w kotle wytwarzać większego ciśnienia niż ciśni dozwolone. W przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury wody ciśnienia pary, kotły należy ostudzić przez zamknięcie całkowite popielnikowej i otwarcie górnych drzwiczek paleniskowych. Przy ubytku silnym wody ze zładu i szybkim wzroście temp tury na kotle należy niezwłocznie przerwać palenie w kotle przez garnięcie całego poliwa z kotła na posadzkę kotłowni; okna w kotłowni otworzyć z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia obsługi.

Zabrania się wypuszczać wodę z kotła rozgrzanego nawet po garnięciu paliwa, zabrania się gasić ogień w kotle wodą lub zalewać 1 nięte z kotła paliwo w pobliżu kotła.

W razie przerwania palenia na pewien okres, zabrania się spuszcznia wody z kotła i zładu. Palacz powinien oczyścić starannie ruszt, czeluść kotła, popielnik, kanały spalinowe, czopuch oraz uszczc wszelkie szpary, pęknięcia, nieszczelności wyczystek, połączeń kol z czopuchem i uszkodzenia kanałów spalinowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami