Naprężenie kabli

Naprężenie kabli

Szybki montaż przez łączenie prefabrykatów między sobą, zawieszanie ich na cięgnach ukośnych, wprowadzanie uzupełniającego uzbrojenia i betonowanie.
Pomost jest zakotwiony w słupie środkowym za pomocą blach stalowych wbetonowanych w ten słup i obejmujących złącza przyległych prefabrykatów pomostów (program uprawnienia budowlane na komputer). Wytwarza to utwierdzenie w płaszczyźnie poziomej i oparcie przegubowo-nieprzesuwne w płaszczyźnie pionowej. Skrajne kable są połączone podobnie ze skrajnymi podporami.

Pomost jest dodatkowo sprężony przez poziome składowe oddziaływań kabli. Siły te są skupione w węzłach i mogą wywołać wyboczenie pomostu. Sprawdzono, że pewność na wyboczenie w płaszczyźnie pionowej i poziomej całego przęsła oraz jego odcinków między kablami jest wystarczająca. Ze względu na bardzo mały stosunek sztywności poprzecznej do długości pomostu sprawdzono również jego stateczność aerodynamiczną.
Przewód średnicy 27 cm doprowadzający wodę schowano między półkami prefabrykatów pod ich płytą, przeprowadzając go przez bloki kotwiące.

Prefabrykaty te są sprężone strunami średnicy 2 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kable. Średnica drutów kabli wynosi 3,66 i 4,82 mm. Każda warstwa drutów jest nawinięta w przeciwnym kierunku po to, aby uniknąć ich skręcenia przy naprężaniu. Średnica najdłuższych kabli o zwojach najłagodniej pochylonych wynosi 49 mm, a średnice wszystkich pozostałych kabli wynoszą 35 mm. Kable są przewieszone przez siodło i zaopatrzone w obu końcach w pętle przenoszące siły na blachy prefabrykatów pomostu poprzez dwa bolce. Naprężenie kabli może być wyrównywane za pomocą śrub.

Przed dostarczeniem na budowę kable były naciągnięte w fabryce siłą równą sile występującej w ustroju (uprawnienia budowlane). Pod tą siłą wyznaczono ich wydłużenia, aby umożliwić dostatecznie dokładne zawieszenie pomostu.
Zadaniem skrajnych kabli jest utrzymywanie położenia wierzchołka słupa, natomiast zadaniem pozostałych kabli jest utrzymywanie pomostu; utwierdzenie słupa w ławie łożyskowej nie wystarczyłoby bowiem do zabezpieczenia nie przesuwności siodła w przypadku niesymetrycznego obciążenia kładki.

Skrajne kable są naprężone siłą wynoszącą ok. 40 T i przechodzącą na zakotwienia w skrajnych podporach (program egzamin ustny). Nie przesuwność tych kabli na siodle jest zapewniona przez odpowiednie zaciski.

Prefabrykaty pomostu

Prefabrykaty pomostu były nasunięte do właściwego położenia wzdłuż kładki istniejącej i mającej ulec rozebraniu przy poszerzaniu kanału. Następną czynnością po nasunięciu prefabrykatów do właściwego położenia było skręcenie ich w węzłach.
Trzecią czynnością było ustawienie prefabrykatów-słupów za pomocą dźwigu o nośności 80 T, prowizoryczne zakotwienie tych słupów oraz wykonanie złącza w ich wierzchołku. Po założeniu siodła zawieszano na nim kable kotwiąc ich końce w złączach pomostu i wyrównywając jego położenie poziome i pionowe, po czym zakotwiono kable na siodle i usunięto pierwsze prowizoryczne liny utrzymujące słup.

Ostatnią czynnością było naprężenie kabli do przewidzianych sił i zabetonowanie złącz pomostu.
Mimo że ogniwa ustroju tworzą układ trójkątny, a więc niezmienny kinematycznie, pomost kładki ulega znacznym przemieszczeniom pionowym. Jest to wynikiem dużej długości i odkształcalności lin oraz małej sztywności prefabrykatów pomostu. Budując takie ustroje należy przeto zwracać uwagę na ich odkształcalność tak samo jak i budując ustroje o kablach zakrzywionych (opinie o programie).

Głównym projektantem kładki był prof. Daniel Vandepitte.
Budownictwo przemysłowe jest dziedziną, w której zarówno postęp jak i nowoczesne rozwiązania stały się możliwe m.in. dlatego, że konstruktorzy dysponowali tak uniwersalnym materiałem budowlanym jakim jest beton (segregator aktów prawnych).

Wszystkie dodatnie właściwości betonu: możliwość kształtowania na placu budowy dowolnych kształtów elementów i konstrukcji budowlanych, monolityczność tak niezbędna do nadania budowlom odpowiedniej sztywności i zdolności przeciwstawiania się dużym obciążeniom dynamicznym, znaczna odporność na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych, wodoodporność i ogniotrwałość, wreszcie zdolność żelbetu do pracy zarówno na ściskanie jak i na rozciąganie - wszystkie te właściwości zostały najpełniej wykorzystane właśnie w budowlach przemysłowych (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !