Estakady wyładowcze

Estakady wyładowcze

Zbrojenie daje się symetryczne z uwagi na to, że dowolna komora zasobnika może zostać w dowolnym czasie opróżniona. Kratę stalową oblicza się na obciążenie 500 kG/m2. Ściany zasobnika wygładza się wypalaną zaprawą cementową z dodatkiem kruszywa bazaltowego. Rozstaw dylatacji (wodoszczelnych) może wynosić do 40 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bunkry szczelinowe, aczkolwiek wygodne w eksploatacji, okazały się niepraktyczne z uwagi na konieczność posiadania przez elektrownię odpowiedniej liczby drogich wagonów samowyładowczych. Węglarki muszą być wówczas wyładowywane za pomocą odpowiednich urządzeń lub ręcznie.

Ponadto bunkier szczelinowy jest budowlą kosztowną. Z tych względów bunkry szczelinowe są wypierane u nas przez wywrotnice wagonowe - urządzenia znacznie tańsze i bardziej uniwersalne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Estakada wyładowcza jest to budowla przeznaczona do rozładunku wagonów samowyładowczych, rzadziej (w małych elektrowniach) do rozładunku ręcznego węglarek z otwieranymi ścianami bocznymi. Zależnie od warunków miejscowych estakada może być usytuowana ponad poziomem terenu składowiska węgla lub na równi z poziomem terenu składowiska.
Estakada wyładowcza jest to podbudowa toru umożliwiająca wyładowanie węgla z wagonu na poziom niższy niż poziom główki szyny toru rozładunkowego (uprawnienia budowlane). Długość estakady powinna .być tak dobrana, aby możliwe było sprawne rozładowanie normalnego składu wagonów w obrębie miejsca przeznaczonego na składowisko węgla.

W przypadku estakady wzniesionej ponad poziom terenu składowiska, materiał rozładowany na estakadzie jest usuwany za pomocą spychaczy. W przypadku gdy podniesienie toru kolejowego ponad poziom terenu składowiska jest niemożliwe, wówczas po obu bokach estakady wykonuje się rowy wyładowcze, tzw. muldy. Rozładowany do muld materiał jest przenoszony na składowisko za pomocą chwytaków lub skreperów.
Estakada wyładowcza ma w przekroju poprzecznym kształt trapezowy (program egzamin ustny).

Ściany boczne estakady

Ściany boczne estakady są wykonane w kształcie ścian oporowych żelbetowych. Obciążenie stanowi tu parowóz i załadowane wagony.
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe budowli nawęglania przeprowadza się w oparciu o ogólnie obowiązujące normy z zakresu budownictwa żelbetowego.
Energia elektryczna wytworzona w generatorze jest odprowadzana specjalnymi sztywnymi przewodami o dużych przekrojach przy stosunkowo niskim napięciu (tzw. napięcie generatorowe nie przekracza na ogół 15 kV, spotykane jest również napięcie 24 i 33 kV) (opinie o programie). Przesyłanie energii o napięciu generatorowym na większe odległości byłoby kosztowne i połączone z dużymi stratami na trasie. Z tego powodu energia z generatora przekazywana jest do transformatora blokowego, który zwiększa napięcie do 110, 220 lub 400 kV.

Energia tak podwyższonym napięciu odpływa przewodami (kablami, linami, rurami) do rozdzielni sieciowych, a stąd do linii wysokiego napięcia połączonych w jednolitą sieć (system energetyczny).
Część energii wytworzonej w generatorze odprowadza się (przez tzw. transformator odczepowy) na potrzeby własne elektrowni, tj. na utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń pomocniczych elektrowni. Przy układzie blokowym potrzeby własne dzielą się na ogólne i blokowe. Do potrzeb ogólnych zalicza się zasilanie urządzeń nawęglania, zaopatrzenia w wodę, odbioru żużla, oświetlenia elektrowni itp. Potrzeby blokowe to zasilanie urządzeń koniecznych do utrzymania ruchu bloku (kocioł - turbozespół); z. chwilą zatrzymania bloku wszystkie te urządzenia zostają wyłączone (segregator aktów prawnych). Należą tu młyny węglowe, wentylatory dmuchu, wentylatory ciągu, pompy wody zasilającej, pompy wody chłodzącej napędy zaworów itp.

Rozdział energii do poszczególnych odbiorników następuje w rozdzielni, dla której ośrodkiem dyspozycyjnym jest nastawnia. Rozdzielnie są wyposażone w szafy rozdzielcze lub tzw. celki.

Większość urządzeń pomocniczych elektrowni jest zasilana prądem zmiennym (promocja 3 w 1). Urządzenia zabezpieczające wymagają zasilania prądem stałym. W tym celu instaluje się baterie akumulatorów. Zasilania prądem jednokierunkowym wysokiego napięcia wymagają również elektrofiltry (zatem nie z akumulatorów, lecz bezpośrednio z prostowników odpowiedniej mocy).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !