Naprężenie ściągów

Naprężenie ściągów

Gdybyśmy próbowali wstępnie naprężyć ściąg na średnią siłę wówczas siły, momenty i odkształcenia zmalałyby o połowę. W rzeczywistości po napięciu ściągu do wielkości siły Sg od obciążeń stałych, dalszą miarą wstępnego naciągu winny być tylko odkształcenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Gdyby ściąg był naprężony tylko do wielkości siły Sg, wówczas po obciążeniu łuku obciążeniami użytkowymi różnica sił rozdzieliłaby się pomiędzy łuk, ściąg i słup.

Wartość przemieszczenia wierzchołka słupa pod wpływem siły nań przypadającej wyniosłaby w tym przypadku 2,2 mm.
Jak zatem widać, można by poprzestać na wstępnym sprężeniu ściągu do wielkości siły Sg (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Gdybyśmy chcieli przeprowadzić dalsze sprężenie dla zminimalizowania momentów w łuku i słupach od obciążeń zmiennych, należałoby skrócić ściąg przez pokręcanie nakrętek o połowę obliczonego przemieszczenia wierzchołka słupa. Przesunięcie wierzchołka słupa zmalałoby o połowę i wyniosłoby 1,1 mm, co jest wielkością małą, w porównaniu z możliwymi tolerancjami wykonawstwa budowlanego.

Z przedstawionego rachunku wynika, że wstępne sprężenie ściągów może mieć zasadnicze znaczenie dla pracy przekryć hal przemysłowych, jednakże należy raczej uwzględniać wpływ wydłużenia ściągów obliczeniowo, niż ryzykować niewłaściwy sposób naprężania. Jedynie w przypadku oparcia sklepień na grubych ścianach murowanych konieczne jest wstępne naprężenie ściągów.
Również z tych względów wszelkie bardzo precyzyjne pomiary naprężeń w ściągach nie są konieczne (uprawnienia budowlane).

Nie należy natomiast zapominać o zabezpieczeniu nakrętek przed odkręcaniem się po naprężeniu ściągu. Najczęściej stosuje się w tym celu punktowanie gwintu w otworze nakrętki lub punktowe spawanie.
W układach wielonawowych obliczeniowe uwzględnienie wydłużenia ściągów znacznie się komplikuje. Sposób obliczenia i możliwe uproszczenia przedstawiono w pracy (program egzamin ustny).

Przegląd realizacji przekryć łukowych

Hala produkcyjna o wymiarach rzutu 33,00 m X 120,00 m została przekryta dachem podwieszonym do trzech wolnostojących luków żelbetowych. Konstrukcja dachu składa się z azbestocementowych płyt falistych wzmocnionych żeberkami żelbetowymi, ułożonymi na cięgnach rozpiętych pomiędzy ścianami szczytowymi i podwieszonymi do łuków.

W celu uzyskania należytej stateczności łuków w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny działania sił, końce łuków rozwidlono i zamocowano bezprzegubowo w ławie fundamentowej. Trzeci element podparcia kozłowego, słup pionowy, zapewnia stateczność układu w czasie montażu zbrojenia i betonowania łuku (opinie o programie). Zbrojenie podłużne, wykonane z 4 0 35, skratowano prętami 0 18 i 0 16 dla uzyskania samonośnej, sztywnej konstrukcji na czas montażu i betonowania łuku. Do wykonania łuków użyto betonu wytrzymałości Ru- = = 250 kG/cm2. Zużycie betonu w całej konstrukcji wraz z fundamentami - 0,162 m3/m2; bez fundamentów 0,112 m3/m2. Zużycie stali wyniosło 9,0 kg/m2, w tym ok. 7% stanowiła stal kablowa.
Na podkreślenie zasługuje fakt zminimalizowania kubatury budynku, przez wyprowadzenie głównej konstrukcji nośnej na zewnątrz obudowy.

Tunel rozładunkowy pod zasobnikami kruszywa (Polska). Ta niewielka pod względem wymiarów konstrukcja stanowi interesujący przykład działalności inżynierskiej. Tunel betonowy, obciążony dużymi ciężarami nadsypki wyrównawczej oraz składowanego kruszywa, zaprojektowano początkowo o parabolicznym kształcie przekroju, zakładając równomierny rozkład obciążeń wzdłuż rozpiętości luku. Rzeczywisty rozkład obciążeń spowodował powstanie znacznych momentów zginających i zarysowanie konstrukcji (segregator aktów prawnych).

W wyniku poszukiwań analitycznych i laboratoryjnych racjonalnego kształtu osi luku, dokonano korekty wymiarów geometrycznych, sprowadzając w ten sposób wielkości momentów zginających do minimum. Magazyn mocznika w Puławach (Polska). Magazyn (kubatura 120 000 m8, powierzchnia 10 000 m2) przekryto sklepieniem walcowym o koszowym kształcie przekroju. Oś środkowej części sklepienia przyjęto jako odcinek koła.

Przypodporowe części sklepienia wykonano z elementów prostych (promocja 3 w 1). Utworzony z płyt fałdowych łuk został oparty przegubowo na ławach fundamentowych. Rozpiętość luku l = 36,00 m, strzałka luku f = 16,00 m. Długość magazynu wynosi 288,0 m.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !