Naroża ścian i połączenia ścian zewnętrznych

Naroża ścian i połączenia ścian zewnętrznych

Naroża ścian i połączenia ścian zewnętrznych z wewnętrznymi poprzecznymi oraz zakończenia filarów międzyokiennych mają być wykonane jak w ścianach pełnych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczenia statyczne wykazują, że powyższe ściany nadają się do dwóch górnych kondygnacji zwykłego budynku, gdy stosunek szerokości filara międzyokiennego (liczonej w kierunku długości ściany) do odległości między osiami sąsiednich filarów jest większy od ok. 0,4 J). Zdaniem autora ściany te nie powinny być stosowane tam, gdzie będą wykuwane bruzdy poziome na instalacje, chyba że na tej wysokości beton porowaty zostanie zamieniony betonem konstrukcyjnym lub też będzie zrobiony zwykły mur ceglany na całej grubości ściany.

Ściany te nie nadają się również do oblicówki kamieniem, jeśli ma on być mocowany kotwiami w wykutych otworach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Oszczędność na ilości cegły w porównaniu ze ścianami pełnymi wynosi dla ścian o grubości 38 cm - ok. 25%, a dla ścian o grubości 51 cm - ok. 30%.
Należy podkreślić, że w porównaniu ze ścianami oszczędnościowymi z cegły, okładanymi od wewnątrz płytami izolacyjnymi (wiórkowo-cementowymi, pilśniowymi itp.), ściany wyżej opisane mają poważną zaletę nie- pękania tynków, podczas gdy tynki na płytach izolacyjnych pękają na stykach, jeżeli nie są zastosowane paski z siatki drucianej, a nawet czasem przy istnieniu tych pasków (uprawnienia budowlane).
Ściany wyżej opisane nie są jeszcze odpowiednio wypróbowane.

Ściany tego rodzaju zawierają mur zewnętrzny o grubości 12 cm z cegły dziurawki, płytę wiórkowo-cementową o grubości 5 cm, mur wewnętrzny o grubości 12 cm z cegły pełnej oraz dwustronny tynk po 1,5 cm.
Łączna grubość ściany wynosi 32 cm.

Współczynnik przenikania ciepła obliczony w założeniu, że płyta wiórkowo-cementowa jest sucha (przy i. = 0,09) k = 0,84 kcal/m2h°C. Ciężar 1 m2 ściany wynosi 460 kG. Umieszczenie dziurawki od zewnątrz podwyższa temperaturę ściany przy mrozach, a zatem zwiększa jej zdolność akumulacyjną, umieszczenie zaś ścianki z pełnej cegły od wewnątrz pozwala na wbijanie gwoździ i haków.

Współczynnik przenikania ciepła

Ściany tego typu jako wypełnienie szkieletu zostały wypróbowane jeszcze przed wojną(program egzamin ustny).
Ściany te zawierają mur zewnętrzny o grubości 12 cm z pełnej cegły, pustą przestrzeń w środku o grubości 5 cm, płyty wiórkowo-cementowe grubości 5 cm przybite do pionowych impregnowanych łat drewnianych umocowanych na murze oraz dwustronny tynk po 1,5 cm/
Współczynnik przenikania ciepła obliczony w założeniu, że płyta wiórkowo-cementowa jest sucha (przy ż = 0,09), k = 0,86 kcal/m2h°C (opinie o programie).

Ciężar 1 m2 ściany 295 kG jest bardo mały w porównaniu z innymi ścianami.
Ściany tego rodzaju zastosowano przed wojną jako wypełnienie szkieletu stalowego w jednym z budynków w Warszawie. Nie widać w nich dotąd uszkodzeń, jednak akumulacja ciepła jest niewystarczająca, wobec czego w zimie ściany szybko ostygają.
Grubość ścian zewnętrznych pełnych z cegły zwykłej, która ze względów izolacji cieplnej wynosi 38 cm w dzielnicach zachodnich i 51 cm w dzielnicach środkowych, wschodnich i okolicach podgórskich Polski, może być zmniejszona przez izolowanie od wewnątrz płytami pilśniowymi, jeżeli względy statyczne i wykonawcze na to pozwolą (segregator aktów prawnych).

Ze względów statycznych ściana zewnętrzna może mieć jako minimum grubość jednej cegły, ale praktycznie grubość ta może być dopuszczona tylko wtedy, jeżeli istnieje pewność, że ściana nie będzie osłabiona kanałami i gniazdami na instalacje i jeżeli wykonawstwo jest bez zarzutu.
Ponieważ przy ogrzewaniu centralnym z grzejnikami przy oknach prawie zawsze wykuwane są bruzdy poziome w filarach, bardzo często nieregularne i większe niż potrzeba, przeto w tym przypadku nie zaleca się stosować ścian zewnętrznych o grubości 1 cegły. Natomiast grubość jednej cegły może być przyjęta jako minimalna przy ogrzewaniu piecowym (promocja 3 w 1).

Do izolowania ścian zewnętrznych stosowane bywają płyty pilśniowe porowate (miękkie) o grubości 12,5 mm i 20 mm oraz szerokości 122 cm przy długościach 250 cm, 275 cm i 300 cm. Współczynnik przewodności ciepła tych płyt przyjmuje się A = 0,05 kcal/m-h°C.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !